ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครรังสิต. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย. ข้าวสารอาหารแห้ง. สิ่งของที่จำเป็นเพื่อถวายแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ. HIV. โดยจะออกเดินบิณฑบาตรโปรดญาติโยม. ณ. ตลาดรังสิต ตั้งแต่เวลา 06.45 ถึง 11.30 น ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559