รายงานผลการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการจัดงาน “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” ปีที่ 6
รอบตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2562
จัดทำโดย เทศบาลนครรังสิต


ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแจ๋ว
หน้าหมู่บ้านฟ้าลากูน

31

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

61

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายต๋อง
16 รังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 2

106

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

59

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าน้อม
ซ.รังสิต-นครนายก 13 แยก 7

56

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

39

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3


ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดี
เลียบคลองรังสิต

33

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

56

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊เล็ก
ตลาดในรังสิต

65

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

55

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3

ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เล็ก
ตลาดน้ำนครรังสิต แพ 7

57

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

36

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3


ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าศรี
ม.รัตนโกสินทร์

62

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

33

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3

ร้านรุ่งรัตน์
ตลาดน้ำนครรังสิต แพ 4

274

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

37

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3

ร้านก๋วยเตี๋ยวชมคลอง
ตลาดน้ำนครรังสิต แพ 5

1086

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

28

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3


ร้านก๋วยเตี๋ยวต้อยมาเลิศ แพ 6
ตลาดน้ำนครรังสิต แพ 6

1038

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 1

24

จำนวนผู้โหวตด้วยคะแนนอันดับ 3


ย้อนกลับ