SJ Company - шаблон joomla Форекс

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี ...

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและกระให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2564 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี ...

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลนครรังสิต

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลนครรังสิต แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลนครรังสิต ......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17......

เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลนครรังสิต ...

เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลนครรังสิต รอบที่ 2 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนชาวนครรังสิต ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม)......

เช็คสถานะนัดหมาย วัคซีนซิโนฟาร์มนครรังสิต รอบที่ 2

เช็คสถานะนัดหมาย วัคซีนซิโนฟาร์มนครรังสิต รอบที่ 2 จากที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดชื้อ และขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์......

จัดเตรียมสถานที่จัดตั้ง รพ.สนาม ที่ หอประชุม100ปี ธัญบุรี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนกการช่างรับมอบหมาย จัดเตรียมพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนาม  

เช็คสถานะนัดหมาย วัคซีนซิโนฟาร์มนครรังสิต

เช็คสถานะนัดหมาย วัคซีนซิโนฟาร์มนครรังสิต จากที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดชื้อ และขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์......

แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19       สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ...


ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการซึ่งขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการซึ่งขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับและส่งมอบอาหารปรุงสุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม

ร่วมรับและส่งมอบอาหารปรุงสุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบหมายให้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบข้าวพร้อมอาหารแห้ง จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย ...

รับมอบข้าวพร้อมอาหารแห้ง จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษยานุศิษย์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุตย์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

สัมภาษณ์ชมรมต่างๆ

สปอร์ตวิดีโอ


  • MV เพลง 3R

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1656
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2896777