SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

 

 

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

เริ่มลงทะเบียน 3-30เมษายน 2560ลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร ( ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ
ผู้มีรายได้น้อยในรอบแรก ต้องมาลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ด้วย เพราะจะทำการอัพเดทข้อมูล และเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยมารับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่รัฐบาลจะทำให้ในอนาคต  คุณสมบัติ ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป
3.เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน1แสนบาทในปี2559
หลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมใหม่ คือ
1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
2. ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ
-กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ การอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
-กรณีที่ดิน หากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่


ลิงค์แบบฟอร์มที่ใช้ในการลงทะเบียน
http://www.mof.go.th/home/eco/welfare_gov2560.pdf
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย https://youtu.be/aPIDFTeP6k8

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศเทศบาลนครรังสิต
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวย้อนหลัง

เทศบาลนครรังสิตเปิดตลาดนัดสีเขียว

เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวภายใต้โครงการตลาดนัดสีเขียว  เทศบาลนครรังสิต  ในวันพฤหัสบดีที่ ...

กำหนดสถานที่ตั้ง "ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี"

กำหนดสถานที่ตั้ง "ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี"เพื่อรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตนและไม่มีใบอนุญาตทำงานโดยทำงานกับนายจ้างอยู่แล้ว ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ...

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระ ...

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระ  “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ  ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะเป็นการทั่วไปผู้แสดงความสามารถ

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น กล่าวว่า เทศบาลนครรังสิต ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ หรือสถานที่ใดอันเป็นสาธารณะ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์

เทศบาลนครรังสิต จัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทน์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเรียนการสอนศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ...

เทศบาลนครรังสิต โดยศูนย์การเรียนรู้ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอนดนตรีไทย สากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และการสอนภาษาจีน สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต ...

(New!!) ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ตามเอกสารแนบด่านล่าง คลิกที่นี่เพื่อขยายภาพ    

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมายกระดับพื้นถนน คสล. ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมายกระดับพื้นถนน คสล. บริเวณปากซอยรังสิต-นครนายก 6 ถึงปากซอยรังสิต-นครนายก 8

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รายงานผลการติดตามงานและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓)      

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)      

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

อ่านเพิ่มเติม...

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐)

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐)

อ่านเพิ่มเติม...

รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนานิคม จ.ระยอง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐

รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนานิคม จ.ระยอง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 (อาคารจอดรถ)

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถอ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ประกาศเทศบาลนครรังสิต

ย้อนหลังได้ที่นี่

>> คลิก <<

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
858
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
517625