SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนรรมของชาติให้ยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทง และเพื่อให้เกิดความสามัคคี ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการประกวดประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และกำหนดปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดประเภทต่าง ๆ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและสมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศไม่ครบตามหลักเกณฑ์การประกวดฯ แนบท้ายประกาศ เทศบาลฯ จึงขอขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปื ๒๕๖๒ ไปจนถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

ประมวลภาพพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...

วันที่ 18 พ.ย.2562 ณ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนิน......

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตร่วมพิธีน้อมรำลึก ...

เทศบาลนครรังสิต โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อม นายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี......

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1299
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1697527