SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

โครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2563


เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จัดทำโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ให้เด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ได้ฝึกทักษะและแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฎ กติกา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น นำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 27 - 28 เมษายน 2563
  เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคทฤษฎี อบรมหลักสูตรทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน “ชนิดกีฬาฟุตบอล”
  เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน “ชนิดกีฬาฟุตบอล”
2. ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน

*********************************************

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 9 - 15 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2554)
  1.2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต
2. หลักฐานการสมัคร
  2.1 ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  2.3 กรณีกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  2.4 หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  เปิดรับสมัคร จำนวน 70 คน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทรศัพท์ 0 2567 60000 ต่อ 1002
4. กำหนดการอบรม
  4.1 ฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
  4.2 เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
  4.3 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  4.4 ผู้ปกครองต้องรับ - ส่ง เด็กและเยาวชนของท่านเอง
*********************************************

หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทรศัพท์ 0 2564 6000 ต่อ 1002 หรือสแกน QR Code ใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน วันที่ 16 เม.ย.2563 เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม มอบหมายให้......

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายเอกชัย ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1381
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2014569