SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)


 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ปวยอย่างวดเร็ว จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดกาชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
 อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๓๕ (๑)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ด มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ปิดสถานที่ในจังหวัดปทุมธานีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ร้านอาหาร(ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
๒. ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่
๓. ตลาดและตลาดนัด (ยกวัน ที่เปิดการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)
๔. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม หรือสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
๕. พื้นที่นั่หรือยืนรับประทานอาหารในร้นสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต
๖. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
๗. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
๘. สถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
๙. สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
๑๐. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สนามแข่งรถ
๑๑. ร้านเกมส์หรือตู้เกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ
๑๒. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล)
๑๓. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวดและนวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๑๔. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
๑๕. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
๑๖. สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
๑๗. สถานที่ประกอบกิจการสถานที่อกกำลังกาย พืตเนส หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๑๘. สนามมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนมวย สถานที่สอนกีฬาอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
๑๙. สนามกีฬา และสนามยิงปืน
๒๐. สนามม้า
๒๑. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๒๒. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๒๓. สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ให้บริการเชิงพาณิชย์
๒๔. สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
๒๕. สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา และสถานที่ซ้อมชนไก่และกัดปลา
๒๖. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
๒๗. สถานที่ที่จัดให้มีการพยากรณ์ดวงชะตา
๒๘. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ )
๒๙. สถานที่ให้บริการบ่อตกก้ง บ่อตกปลา
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ด เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๓

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ...

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ) นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) วันที่ 1 ก.ค.2563 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว ...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 อปพร.เทศบาลนครรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคว้าตำแหน่งศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1402
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2044981