SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ


 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้งดเว้นหรือเลื่อนกำหนด การจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน และลดการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ข้อ ๒ (๒.๒) ให้ปิดสนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๘ ง ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ฉะนั้น เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐบาล และจังหวัดปทุมานี รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่จำเป็น เทศบาลนครรังสิตจึงเลื่อนกรจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในห้วงระยะวลาของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้ที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการอบรมกีฬาขึ้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนและศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ...

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ) นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) วันที่ 1 ก.ค.2563 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว ...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 อปพร.เทศบาลนครรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคว้าตำแหน่งศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1402
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2044923