SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

มติ คกก. เคาะแล้ว! หลักเกณฑ์เยียวยา 1,000 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียด ดังนี้
   1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียน (เกิดก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2545)
   2. ผู้มาลงทะเบียนต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเงินเดือนประจำ
   3. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563
   4. ผู้มาลงทะเบียนเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   5. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี หรือตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    5.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
    5.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
    5.3 เป็นครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนมีภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือมาตรการเร่งด่วนต่างๆ
  6. ได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว
โดยเทศบาลนครรังสิตจะทำการเปิดระบบให้ลงทะเบียนดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม นี้

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน วันที่ 16 เม.ย.2563 เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม มอบหมายให้......

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายเอกชัย ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1381
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2013839