SJ Company - шаблон joomla Форекс

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

การรับสมัครแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565



ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดโครงการสีบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประดิษฐ์กระทง โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทง และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้เยาวซน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มี การแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑. การแข่งขันเรือพายพลาสติก
๒. การแข่งขันชกมวยทะเล
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและเงินรางวัล การแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปรากฎตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากผู้ใดสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล โครงการสืบสานลอยกรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น ๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๒ และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น. บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เวลาเดียวกันตลอดทั้งสองวัน)


อ่านรายละเอียดเอกสารแนบท้าย [ที่นี่]

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ ...

ประชุมรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ ศูนย์ออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" (Omicron)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ...

ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1761
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3066412