SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

 

 

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น กล่าวว่า เทศบาลนครรังสิต ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ หรือสถานที่ใดอันเป็นสาธารณะ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้แสดงความสามารถ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 5 และมาตรา 14 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เทศบาลนครรังสิต จึงประกาศพื้นที่ วัน เวลา และอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด ให้ผู้ที่มีความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคสาม ใช้แสดงความสามารถ ดังนี้

1. พื้นที่ประกาศกำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใช้ในการแสดงความสามารถ

    1.1 พื้นที่บริเวณป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้าน 200 ปี และป้านรถเมล์ หน้าตลาดพรพัฒน์ (ข้างสะพานลอย)

    1.2 พื้นที่บริเวณหน้าตลาดกินซ่าโค้งซ้ายสระบุรี (ใต้บันไดสะพานลอย)

    1.3 พื้นที่บริเวณป้ายรถเมล์เกาะกลางหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ใต้สะพานลอย)

    1.4 พื้นที่บริเวณจุดจอดรถต่างจังหวัดขาเข้า (เฉพาะทางเท้า)

    1.5 พื้นที่บริเวณข้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ทางเท้าหน้าเมเจอร์ รังสิต

    1.6 พื้นที่บริเวณจุดกลับรถด้านข้างป้ายรถเมล์สายปทุม-รังสิต

    1.7 พื้นที่บริเวณท่ารถบ้านนา

    1.8 พื้นที่บริเวณข้างศาลาที่พักริมเขื่อนสะพานฟ้า และสะพานแดง

    1.9 พื้นที่บริเวณข้างสะพานลอยป้ายรถเมล์ซอยรังสิต-ปทุมะานี 8 หน้าโรงพยาบาลปทุมเวช

2. วันเวลาที่ให้แสดงความสามารถ

    2.1 วันจันทร์ - วันอาทิตย์

    2.2 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.

3. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงความสามารถ

    3.1 เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบพกพา หรือแบบกระเป๋าหิ้ว หรือแบบโทรโข่ง หรือแบบเคลื่อนย้าย เครื่องดนตรีตามความสามารถ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการแสดงตามความสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

1.แบบใบแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถ

2.แบบใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

3.หนังสือมอบอำนาจ

ข่าวโดย : กองสวัสดิการสังคม

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศเทศบาลนครรังสิต
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวย้อนหลัง

เทศบาลนครรังสิตเปิดตลาดนัดสีเขียว

เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวภายใต้โครงการตลาดนัดสีเขียว  เทศบาลนครรังสิต  ในวันพฤหัสบดีที่ ...

กำหนดสถานที่ตั้ง "ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี"

กำหนดสถานที่ตั้ง "ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี"เพื่อรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตนและไม่มีใบอนุญาตทำงานโดยทำงานกับนายจ้างอยู่แล้ว ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ...

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระ ...

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระ  “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ  ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะเป็นการทั่วไปผู้แสดงความสามารถ

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น กล่าวว่า เทศบาลนครรังสิต ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ หรือสถานที่ใดอันเป็นสาธารณะ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์

เทศบาลนครรังสิต จัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทน์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเรียนการสอนศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ...

เทศบาลนครรังสิต โดยศูนย์การเรียนรู้ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอนดนตรีไทย สากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และการสอนภาษาจีน สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต ...

(New!!) ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ตามเอกสารแนบด่านล่าง คลิกที่นี่เพื่อขยายภาพ    

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมายกระดับพื้นถนน คสล. ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมายกระดับพื้นถนน คสล. บริเวณปากซอยรังสิต-นครนายก 6 ถึงปากซอยรังสิต-นครนายก 8

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รายงานผลการติดตามงานและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓)      

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)      

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

อ่านเพิ่มเติม...

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐)

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐)

อ่านเพิ่มเติม...

รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนานิคม จ.ระยอง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐

รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนานิคม จ.ระยอง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 (อาคารจอดรถ)

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถอ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ประกาศเทศบาลนครรังสิต

ย้อนหลังได้ที่นี่

>> คลิก <<

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
858
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
517916