SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

 

เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (ฉบับจริง)

2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) ฉบับจริง

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นขั้นบันได ดังนี้

ช่วงอายุ 60 – 69 ปี      ได้รับเบี้ย 600 บาท

ช่วงอายุ 70 – 79 ปี      ได้รับเบี้ย 700 บาท

ช่วงอายุ 80 – 89 ปี      ได้รับเบี้ย 800 บาท

ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป       ได้รับเบี้ย 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต

โทรศัพท์ 02 567 6000 ต่อ 113 , 1008

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1458
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2240890