SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนรรมของชาติให้ยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทง และเพื่อให้เกิดความสามัคคี ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการประกวดประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และกำหนดปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดประเภทต่าง ๆ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและสมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศไม่ครบตามหลักเกณฑ์การประกวดฯ แนบท้ายประกาศ เทศบาลฯ จึงขอขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปื ๒๕๖๒ ไปจนถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

วันที่ 22 ม.ค.2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมเดินอวยพร......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดประชุมประชาคมระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...

ดร.เดชา. กลิ่นกุสุม. รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พ่อดีเด่นเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต จัดพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ......

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1843151