SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

ความคืบหน้าเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ตอบทุกคำถาม !!!..... โดย.. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต
   //..ช่วงนี้คำถามที่พี่น้องประชาชนถามเข้ามาบ่อย ๆ จะเป็นเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งทางเทศบาลได้ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 4 – 8 พ.ค. 2563 โดยยอดผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 11,343 ราย และผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสาร จำนวน 11,171 ราย ที่หายไป จำนวน 172 ราย จะเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตเทศบาล ผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำ รวมถึงผู้ที่ขอสละสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยา และในส่วนของยอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 11,171 ราย ได้เข้าสู่กระบวนการลงสำรวจข้อมูลของคณะทำงาน สำรวจ / ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้ประชุมและสรุปข้อมูลไปเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 และเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 เจ้าหน้าที่ได้เริ่มลงไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในรอบแรกจะมีการประชุมคณะทำงาน สำรวจ / ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์ผู้ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 27 พ.ค. 63 นี้ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือ และขั้นตอนต่อไปจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือให้ทราบ และเทศบาลจะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ในกระบวนการช่วยเหลือดังกล่าว จะมีปัญหาที่เทศบาลจะต้องดำเนินการอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องการขอยกเว้นระเบียบในการช่วยเหลือไปยังจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางเทศบาลได้เสนอเรื่องไปยังจังหวัดปทุมธานีแล้ว อยู่ระหว่างรอการพิจารณา และอีกเรื่องคือการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนไปยังธนาคารเจ้าของบัญชี ซึ่งมีบางส่วนธนาคารได้ตอบมาแล้ว และบางส่วนยังต้องรอคำตอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากธนาคาร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ จึงต้องแบ่งการพิจารณาออกเป็นรอบๆ ในรอบแรกที่ลงสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ได้ไม่เกินวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และจะทยอยคัดกรองและดำเนินการเป็นรอบๆ ประมาณ 3 รอบ ส่วนหนึ่งก็ต้องรอหนังสือตอบจากจังหวัดและธนาคาร ตามที่ได้แจ้งไปข้างต้น และทางเทศบาลจะมีประกาศ รับอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกครั้ง

สำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางเว็ปไซต์ของเทศบาลนครรังสิต http://rangsit.org/ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า เรื่องของท่านได้เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาขอรับเงินเยียวยาแล้วหรือยัง เพียงท่านพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ หากตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฎข้อมูลของท่าน หรือมีปัญหารายชื่อตกหล่นประการใด กระผมยินดีที่จะติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ท่าน โดยท่านสามารถอินบล็อกมาทางเฟสบุ๊คเพจ “ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม” หรือ เฟสบุ๊คเพจ “เทศบาลนครรังสิต”

ปัญหาที่สอบถามเข้ามา และพบบ่อย ขอตอบในภาพรวม ดังนี้
  - กรณีลงทะเบียนไม่ทันในรอบแรกจะต้องทำอย่างไร และจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบสองหรือไม่ / กรณีนี้ ท่านสามารถอินบล็อคเข้ามาในเฟสบุ๊คเพจ “ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม” หรือ เฟสบุ๊คเพจ “เทศบาลนครรังสิต” แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน และแจ้งปัญหาของท่านเข้ามา เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เพื่อจะดูว่าจะช่วยเหลือท่านในช่องทางใด
  -กรณีการลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามาวันที่ไม่มีคนอยู่บ้านจะทำอย่างไร / กรณีนี้ ท่านไม่ต้องกังวล เพราะทางเทศบาลได้มีการแบ่งการพิจารณาการช่วยเหลือเป็นรอบ ๆ กรณีไปลงสำรวจแล้วไม่เจอท่าน ทางเจ้าหน้าที่จะโทรนัดหมายกับท่านอีกครั้ง เพื่อลงเก็บข้อมูล เมื่อข้อมูลของท่านครบถ้วน ทางเทศบาลจะนำเรื่องของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรอบถัดไป
  -เงินเยียวยาจะพิจารณาแล้วเสร็จและรู้ผลเมื่อไหร่ ทำไมถึงใช้เวลานาน เงินจะโอนเข้าบัญชีเมื่อไหร่ ช่วงไหน และทำไมต้องลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมอีก ในเมื่อให้เอกสารไปแล้ว/ ในการดำเนินการช่วยเหลือเงินเยียวยา จะต้องมีขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบของการช่วยเหลือ ตามที่ได้นำเรียนท่านไปแล้วข้างต้น ซึ่งทางเทศบาลจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในส่วนของรอบแรก ไม่เกินวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ในเรื่องทำไมต้องดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอีกนั้น เป็นขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ จึงต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรวบรวบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

ความคืบหน้าเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลนครรังสิต ตอบทุกคำถามโดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ...

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ) นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) วันที่ 1 ก.ค.2563 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว ...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 อปพร.เทศบาลนครรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคว้าตำแหน่งศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1402
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2045875