SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

เรื่องการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา? ฟุตซอล? รังสิตคัพ ?ครั้งที่ 8 ?ประจำปี? 2558

(ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี)

******************************************

1. คุณสมบัติของนักกีฬา

? ? ? ? ? 1.1 เป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตตามทะเบียนบ้านหรือเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต? ? ? ? ? ? ? ? ? ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม? 2558

????????? 1.2 นักกีฬาทุกคนต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นไม่เคยเล่นฟุตซอล ให้กับทีมสโมสรในประเทศไทย? และ

??????????????? ต่างประเทศ ไม่เคยเล่นฟุตซอลให้กับทีมชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติทุกชุด

? ? ? ? ? 1.3 เป็นเยาวชนที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546? เป็นต้นไป

2. หลักฐานการรับสมัคร

? ? ? ? ? 2.1 ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น? โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมติดรูปถ่ายให้?

???????????????? ครบทุกคน

????????? 2.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ/คน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

????????? 2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว?? 1 รูป/คน

????????? 2.4 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างละ 1 ฉบับ

????????? ????? เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

????????? 2.5 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา? (กรณีที่นักเรียน ศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต แต่ทะเบียนบ้านอยู่

??????????????? นอกเขต)

3. วันเวลาและสถานที่การรับสมัคร

? ? ? ? ? 3.1 เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สามารถยื่นใบ ? ? ? ? ? ? ? ? สมัครได้ที่ กองการศึกษา? เทศบาลนครรังสิต (ชั้น 10 )? โทร 02 567 6008

????????? 3.2 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน? 2558 ?เวลา 15.00 น. ??ณ ห้องประชุมจงกลนี

??????????????? (ชั้น 11) เทศบาลนครรังสิต

????????? 3.3 การแข่งขันเฉพาะในวันวันเสาร์ และวันอาทิตย์? เริ่มคู่แรกเวลา 13.00 น.

????????? 3.4 การแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? 3.5 ถ้ามีทีมไม่ถึง ?4 ?ทีม? จะไม่ดำเนินการจัดการแข่งขัน

? ? ? ? ? 3.6 เริ่มการแข่งขันวันที่? 28? พฤศจิกายน ?2558? ถึงวันที่? 27? กุมภาพันธ์ ?2559

4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน

????????? 4.1 ใช้ระบบการแข่งขันในรอบแรกแบ่งสายพบกันหมด? เอาที่ 1 และที่ 2? เข้าไปเล่นในรอบต่อไป

????????? 4.2 ในรอบที่ 2 ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก? โดยการประกบคู่จะแจ้งให้ทราบในวันจับฉลาก

????????? 4.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน?? 40 นาที? แบ่งเป็น 2? ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักไม่เกิน 10? นาที

????????? 4.4 จำนวนผู้ร่วมการแข่งขันทีมละไม่เกิน 12 คน

????????? 4.5 ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟี่ฟ่า)? ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน

??????????????? พระบรมราชูปถัมภ์? ประกาศใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

????????? 4.6 ในรอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยนับคะแนน? ดังนี้

?????????????????? - ผู้ชนะ? ได้ 3? คะแนน????? - ผู้แพ้??? ได้ 0? คะแนน ????- เสมอ?? ได้ 1? คะแนน

? ? ? ? ? 4.7 ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ดูการพบกันในสายใช้ระบบเฮดทูเฮด ใครชนะทีมใดให้ทีมผู้ชนะเข้ารอบ

????????? 4.8 ถ้าผลคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จับลำดับ ครั้งที่ 2 จับได้หรือไม่ได้เข้ารอบ

????????? 4.9 ในกรณีที่ผู้แข่งขันแจ้งไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้เนื่องจากติดภารกิจให้ปรับทีมนั้นแพ้

????????? 4.10 ในรอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าเกมส์การแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีการยิงลูกจุดโทษหาผู้ชนะ

??????????????? ??จำนวนฝ่ายละ 5 คน? โดยให้เป็นไปตามกติกา

? ? ? ? ? 4.11 นักกีฬาที่เล่นผิดกติกาและถูกคาดโทษด้วยใบเหลืองจำนวน 2 ใบ ?และผู้เล่นที่ถูกคาดโทษด้วยใบแดง

? ? ? ? ? ? ? ? ?จะต้องหยุดเกมส์การเล่น 1 นัด? กรณีใบเหลืองให้นับสะสม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ?

? ? ? ? ? 4.12 ทีมที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือกองเชียร์ก็ตาม? ให้ถอนทีมนั้นออกจากการแข่งขัน

? ? ? ? ? ? ? ? ?และจะดำเนินคดีทางกฎหมาย

? ? ? ? ? 4.13 การแต่งกายให้ใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันยกเว้นผู้รักษาประตูโดยให้มีหมายเลขที่ด้านหลังทุกคน? และให้ใส่

? ? ? ? ? ? ? ? ?หมายเลขนั้นไปจนจบการแข่งขัน (ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามห้ามลงแข่งขันในเกมส์นั้น)

? ? ? ? ? 4.14 นักกีฬาทุกคนต้องใส่ถุงเท้ายาวสีเดียวกัน ดึงให้สุดพร้อมใส่สนับแข้งทุกคน (ถ้าไม่มีไม่อนุญาตให้ลง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ทำการแข่งขันจนกว่าจะมีอุปกรณ์ครบ) ตั้งแต่เปิดสนามเป็นต้นไป

? ? ? ? ? 4.15 ให้แต่ละทีมมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30? นาที? เมื่อถึงเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่มา

? ? ? ? ? ? ? ? ?รายงานตัวให้จับเวลา 15 นาที? ถ้าไม่มาให้ปรับเป็นแพ้

? ? ? ? ? 4.16 ทีมที่ส่งหลักฐานแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีกและไม่มีสิทธิ์เพิ่มตัวผู้เล่นได้เมื่อเกมส์

? ? ? ? ? ? ? ? ?การแข่งขันนั้นเปิดสนามแล้ว

? ? ? ? ? ?4.17 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงทุกนัดที่มี

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

? ? ? ? ? 4.18 ?ผู้ร่วมทำการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 4.19 โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? 4.20 โปรแกรมที่ถูกเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่นๆ? จะนำไปไว้หลังเกมส์การ

? ? ? ? ? ? ? ? ?แข่งขันในรอบแรกหรือจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม

5. การประท้วง? และบทลงโทษ

? ? ? ? ? 5.1? การประท้วงต้องทำเป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานการประท้วงและวางเงินการประท้วง 3,000? บาท??

? ? ? ? ? ? ? ? เงินจะคืนให้เมื่อผลการประท้วงนั้นเป็นผลสำเร็จ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกัน หนังสือ?

? ? ? ? ? ? ? ? ประท้วงนั้นจะต้องส่งถึงมือกรรมการภายหลังเกมส์การแข่งขันนั้นจบลง ภายใน ?24 ?ชั่วโมง

? ? ? ? ? 5.2 ?ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ ที่จะประท้วงคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้น?

? ? ? ? ? ? ? ? เป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 5.3 คำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทุกกรณีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

? ? ? ? ? 6.1 รางวัลชนะเลิศ? ????? ?????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล? ??? 6,000 ? ? บาท

????????? 6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 4,000 ? ? บาท

????????? 6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 3,000 ? ? บาท

????????? 6.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 2,000 ? ? บาท

????????? 6.5 รางวัลดาวซัลโว??? ????????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? โดยเริ่มนับประตูตั้งแต่รอบที่ 2

????????? 6.6 รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม?? ????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

? ? ? ? ? 6.7 ?รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยเกียรติยศ?? จะพิจารณาจากความร่วมมือของทีม? ความ

??????????????? ประพฤติของกองเชียร์? การเล่น? ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา? และการยอมรับคำตัดสิน

?

*******************************

?

?

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา? ฟุตซอล? รังสิตคัพ? ครั้งที่ 8 ประจำปี? 2558

(ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ?15 ?ปี)

******************************************

?

1. คุณสมบัติของนักกีฬา

? ? ? ? ? 1.1 เป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตตามทะเบียนบ้านหรือเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต? ? ? ? ? ? ? ? ? ก่อนวันที่ 15? ตุลาคม? 2558

????????? 1.2 นักกีฬาทุกคนต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นไม่เคยเล่นฟุตซอล ให้กับทีมสโมสรในประเทศไทย? และ

??????????????? ต่างประเทศ ไม่เคยเล่นฟุตซอลให้กับทีมชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติทุกชุด

????????? 1.3 เป็นเยาวชนที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ?เป็นต้นไป

2. หลักฐานการรับสมัคร

? ? ? ? ? 2.1 ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น? โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมติดรูปถ่ายให้?

???????????????? ครบทุกคน

????????? 2.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ/คน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

????????? 2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว?? 1 รูป/คน

????????? 2.4 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างละ 1 ฉบับ

????????? ????? เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

????????? 2.5 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา? (กรณีที่นักเรียน ศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต แต่ทะเบียนบ้านอยู่

??????????????? นอกเขต)

3. วันเวลาและสถานที่การรับสมัคร

? ? ? ? ? 3.1 เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สามารถยื่นใบ ? ? ? ? ? ? ? ?สมัครได้ที่ กองการศึกษา? เทศบาลนครรังสิต (ชั้น 10 )? โทร 02 567 6008

????????? 3.2 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน? 2558? เวลา 15.00 น.? ?ณ ห้องประชุมจงกลนี

??????????????? (ชั้น 11) เทศบาลนครรังสิต

????????? 3.3 การแข่งขันเฉพาะในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์? เริ่มคู่แรกเวลา 13.00 น.

????????? 3.4 การแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? ?3.5 ถ้ามีทีมไม่ถึง ?4 ?ทีม? จะไม่ดำเนินการจัดการแข่งขัน

? ? ? ? ? 3.6 เริ่มการแข่งขันวันที่ ?28? พฤศจิกายน ?2558? ถึงวันที่? 27? กุมภาพันธ์ ?2558

4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน

????????? 4.1 ใช้ระบบการแข่งขันในรอบแรกแบ่งสายพบกันหมด? เอาที่ 1 และที่ 2? เข้าไปเล่นในรอบต่อไป

????????? 4.2 ในรอบที่ 2 ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก? โดยการประกบคู่จะแจ้งให้ทราบในวันจับฉลาก

????????? 4.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน?? 40 นาที? แบ่งเป็น 2? ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักไม่เกิน 10? นาที

????????? 4.4 จำนวนผู้ร่วมการแข่งขันทีมละไม่เกิน 12 คน

????????? 4.5 ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟี่ฟ่า)? ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน

??????????????? พระบรมราชูปถัมภ์? ประกาศใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

????????? 4.6 ในรอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยนับคะแนน? ดังนี้

?????????????????? - ผู้ชนะ? ได้ 3? คะแนน????? - ผู้แพ้??? ได้ 0? คะแนน???? - เสมอ?? ได้ 1? คะแนน

? ? ? ? ?4.7 ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ดูการพบกันในสาย ใช้ระบบเฮดทูเฮด ใครชนะทีมใดให้ทีมผู้ชนะเข้ารอบ

? ? ? ? ?4.8 ถ้าผลคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จับลำดับ ครั้งที่ 2 จับได้หรือไม่ได้เข้ารอบ

? ? ? ? ?4.9 ในกรณีที่ผู้แข่งขันแจ้งไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้เนื่องจากติดภารกิจให้ปรับทีมนั้นแพ้

? ? ? ? ?4.10 ในรอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าเกมส์การแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีการยิงลูกจุดโทษหาผู้ชนะ

??????????????? ??จำนวนฝ่ายละ 5 คน? โดยให้เป็นไปตามกติกา

? ? ? ? 4.11 นักกีฬาที่เล่นผิดกติกาและถูกคาดโทษด้วยใบเหลืองจำนวน 2 ใบ ?และผู้เล่นที่ถูกคาดโทษด้วยใบแดง

? ? ? ? ? ? ? ?จะต้องหยุดเกมส์การเล่น 1 นัด? กรณีใบเหลืองให้นับสะสม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ?

? ? ? ? 4.12 ทีมที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือกองเชียร์ก็ตาม? ให้ถอนทีมนั้นออกจากการแข่งขัน

? ? ? ? ? ? ? ?และจะดำเนินคดีทางกฎหมาย

? ? ? ? 4.13 การแต่งกายให้ใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันยกเว้นผู้รักษาประตูโดยให้มีหมายเลขที่ด้านหลังทุกคน? และให้ใส่

? ? ? ? ? ? ? ?หมายเลขนั้นไปจนจบการแข่งขัน (ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามห้ามลงแข่งขันในเกมส์นั้น)

? ? ? ? 4.14 นักกีฬาทุกคนต้องใส่ถุงเท้ายาวสีเดียวกัน ดึงให้สุดพร้อมใส่สนับแข้งทุกคน (ถ้าไม่มีไม่อนุญาตให้ลง

? ? ? ? ? ? ? ? ?ทำการแข่งขันจนกว่าจะมีอุปกรณ์ครบ) ตั้งแต่เปิดสนามเป็นต้นไป

? ? ? ? 4.15 ให้แต่ละทีมมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30? นาที? เมื่อถึงเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่มา

? ? ? ? ? ? ? ? รายงานตัวให้จับเวลา 15 นาที? ถ้าไม่มาให้ปรับเป็นแพ้

? ? ? ? 4.16 ทีมที่ส่งหลักฐานแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีกและไม่มีสิทธิ์เพิ่มตัวผู้เล่นได้เมื่อเกมส์

? ? ? ? ? ? ? ? การแข่งขันนั้นเปิดสนามแล้ว

? ? ? ? ?4.17 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงทุกนัดที่มี

? ? ? ? ? ? ? ? ? การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

? ? ? ? ?4.18 ?ผู้ร่วมทำการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นข้อยุติ

? ? ? ? ?4.19 โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ?4.20 โปรแกรมที่ถูกเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่นๆ? จะนำไปไว้หลังเกมส์การ

? ? ? ? ? ? ? ? แข่งขันในรอบแรกหรือจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม

5. การประท้วง? และบทลงโทษ

? ? ? ? ? 5.1? การประท้วงต้องทำเป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานการประท้วงและวางเงินการประท้วง 3,000? บาท??

? ? ? ? ? ? ? ? เงินจะคืนให้เมื่อผลการประท้วงนั้นเป็นผลสำเร็จ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกัน หนังสือ?

? ? ? ? ? ? ? ? ประท้วงนั้นจะต้องส่งถึงมือกรรมการภายหลังเกมส์การแข่งขันนั้นจบลง ภายใน ?24 ?ชั่วโมง

? ? ? ? ? 5.2 ?ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ ที่จะประท้วงคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้น?

? ? ? ? ? ? ? ? เป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 5.3 ?คำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทุกกรณีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

? ? ? ? ? 6.1 รางวัลชนะเลิศ? ????? ?????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล? ??? 8,000 ? ? บาท

????????? 6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 5,000 ? ? บาท

????????? 6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 4,000 ? ? บาท

????????? 6.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 2,000 ? ? บาท

????????? 6.5 รางวัลดาวซัลโว??? ????????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? โดยเริ่มนับประตูตั้งแต่รอบที่ 2

????????? 6.6 รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม?? ????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

? ? ? ? ? 6.7 ?รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยเกียรติยศ?? จะพิจารณาจากความร่วมมือของทีม? ความ

??????????????? ประพฤติของกองเชียร์? การเล่น? ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา? และการยอมรับคำตัดสิน

?

******************************

?

?

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา? ฟุตซอล? รังสิตคัพ ครั้งที่ 8 ?ประจำปี? 2558

(ประเภทประชาชนทั่วไป)

******************************************

?

1. คุณสมบัติของนักกีฬา

????????? 1.1 เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตตามทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม? 2558

????????? 1.2 นักกีฬาทุกคนต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นไม่เคยเล่นฟุตซอล ให้กับทีมสโมสรในประเทศไทย? และ

??????????????? ต่างประเทศไม่เคยเล่นฟุตซอลให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติทุกชุด

2. หลักฐานการรับสมัคร

????????? 2.1 ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น? โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมติดรูปถ่ายให้?

???????????????? ครบทุกคน

????????? 2.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ/คน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

????????? 2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว?? 1 รูป/คน

????????? 2.4 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างละ 1 ฉบับ

????????? ????? เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. วันเวลาและสถานที่การรับสมัคร

? ? ? ? ? 3.1 เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม? 2558 ไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา? เทศบาลนครรังสิต (ชั้น 10 )? โทร 02 567 6008

????????? 3.2 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน? 2558? เวลา 15.00 น. ?ณ ห้องประชุมจงกลนี?

??????????????? (ชั้น 11) เทศบาลนครรังสิต

????????? 3.3 การแข่งขันเฉพาะในวันเสาร์ และวันอาทิตย์? เริ่มคู่แรกเวลา 13.00 น.

????????? 3.4 การแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? ?3.5 ถ้ามีทีมไม่ถึง ?4 ?ทีม? จะไม่ดำเนินการจัดการแข่งขัน

? ? ? ? ? 3.6 เริ่มการแข่งขันวันที่? 28? พฤศจิกายน ?2558? ถึงวันที่? 27? กุมภาพันธ์ ?2558

?4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน

????????? 4.1 ใช้ระบบการแข่งขันในรอบแรกแบ่งสายพบกันหมด? เอาที่ 1 และที่ 2? เข้าไปเล่นในรอบต่อไป

????????? 4.2 ในรอบที่ 2 ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก? โดยการประกบคู่จะแจ้งให้ทราบในวันจับฉลาก

????????? 4.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน?? 40 นาที? แบ่งเป็น 2? ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักไม่เกิน 10? นาที

????????? 4.4 จำนวนผู้ร่วมการแข่งขันทีมละไม่เกิน 12 คน

????????? 4.5 ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟี่ฟ่า)? ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน

??????????????? พระบรมราชูปถัมภ์? ประกาศใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

????????? 4.6 ในรอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยนับคะแนน? ดังนี้

?????????????????? - ผู้ชนะ? ได้ 3 ?คะแนน????? - ผู้แพ้??? ได้ 0? คะแนน???? - เสมอ?? ได้ 1? คะแนน

????????? 4.7 ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ดูการพบกันในสาย ใช้ระบบเฮดทูเฮด ใครชนะทีมใดให้ทีมผู้ชนะเข้ารอบ

????????? 4.8 ถ้าผลคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จับลำดับ ครั้งที่ 2 จับได้หรือไม่ได้เข้ารอบ

????????? 4.9 ในกรณีที่ผู้แข่งขันแจ้งไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้เนื่องจากติดภารกิจให้ปรับทีมนั้นแพ้

????????? 4.10 ในรอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าเกมส์การแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีการยิงลูกจุดโทษหาผู้ชนะ

??????????????? ??จำนวนฝ่ายละ 5 คน? โดยให้เป็นไปตามกติกา

? ? ? ? ? 4.11 นักกีฬาที่เล่นผิดกติกาและถูกคาดโทษด้วยใบเหลืองจำนวน 2 ใบ ?และผู้เล่นที่ถูกคาดโทษด้วยใบแดง

? ? ? ? ? ? ? ? ?จะต้องหยุดเกมส์การเล่น 1 นัด? กรณีใบเหลืองให้นับสะสม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ?

? ? ? ? ? 4.12 ทีมที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือกองเชียร์ก็ตาม? ให้ถอนทีมนั้นออกจากการแข่งขัน

? ? ? ? ? ? ? ? ?และจะดำเนินคดีทางกฎหมาย

? ? ? ? ? 4.13 การแต่งกายให้ใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันยกเว้นผู้รักษาประตูโดยให้มีหมายเลขที่ด้านหลังทุกคน? และให้ใส่

? ? ? ? ? ? ? ? ?หมายเลขนั้นไปจนจบการแข่งขัน (ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามห้ามลงแข่งขันในเกมส์นั้น)

? ? ? ? ? ?4.14 นักกีฬาทุกคนต้องใส่ถุงเท้ายาวสีเดียวกัน ดึงให้สุดพร้อมใส่สนับแข้งทุกคน (ถ้าไม่มีไม่อนุญาตให้ลง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ทำการแข่งขันจนกว่าจะมีอุปกรณ์ครบ) ตั้งแต่เปิดสนามเป็นต้นไป

? ? ? ? ? 4.15 ให้แต่ละทีมมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30? นาที? เมื่อถึงเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่มา

? ? ? ? ? ? ? ? ? รายงานตัวให้จับเวลา 15 นาที? ถ้าไม่มาให้ปรับเป็นแพ้

? ? ? ? ? 4.16 ทีมที่ส่งหลักฐานแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีกและไม่มีสิทธิ์เพิ่มตัวผู้เล่นได้เมื่อเกมส์

? ? ? ? ? ? ? ? ?การแข่งขันนั้นเปิดสนามแล้ว

? ? ? ? ? ?4.17 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงทุกนัดที่มี

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

? ? ? ? ? 4.18 ?ผู้ร่วมทำการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 4.19 โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? 4.20 โปรแกรมที่ถูกเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่นๆ? จะนำไปไว้หลังเกมส์การ

? ? ? ? ? ? ? ? ? แข่งขันในรอบแรกหรือจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม

5. การประท้วง? และบทลงโทษ

? ? ? ? ? 5.1? การประท้วงต้องทำเป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานการประท้วงและวางเงินการประท้วง 3,000? บาท??

? ? ? ? ? ? ? ? ?เงินจะคืนให้เมื่อผลการประท้วงนั้นเป็นผลสำเร็จ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกัน หนังสือ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?ประท้วงนั้นจะต้องส่งถึงมือกรรมการภายหลังเกมส์การแข่งขันนั้นจบลง ภายใน ?24 ?ชั่วโมง

? ? ? ? ? 5.2 ?ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ ที่จะประท้วงคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้น?

? ? ? ? ? ? ? ? เป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 5.3 ?คำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทุกกรณีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

? ? ? ? ? 6.1 รางวัลชนะเลิศ? ????? ?????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล ? ? ?15,000 ? ? ? ? ?บาท

????????? 6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? 10,000 ? ? ? ? ?บาท

????????? 6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? ?6,000 ? ? ? ? ? บาท

????????? 6.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล??? ? ?4,000 ? ? ? ? ? บาท

????????? 6.5 รางวัลดาวซัลโว??? ????????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? โดยเริ่มนับประตูตั้งแต่รอบที่ 2

????????? 6.6 รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม?? ????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

? ? ? ? ? 6.7 ?รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยเกียรติยศ?? จะพิจารณาจากความร่วมมือของทีม? ความ

??????????????? ประพฤติของกองเชียร์? การเล่น? ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา? และการยอมรับคำตัดสิน

??

**********************

?

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา? ฟุตซอล? รังสิตคัพ ?ครั้งที่ 8 ?ประจำปี? 2558

(ประเภทประชาชนอายุ ?40 ?ปีขึ้นไป)

******************************************

?

1. คุณสมบัติของนักกีฬา

????????? 1.1 เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตตามทะเบียนบ้าน? ก่อนวันที่ 15? ตุลาคม? 2558

????????? 1.2 นักกีฬาทุกคนต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นไม่เคยเล่นฟุตซอล ให้กับทีมสโมสรในประเทศไทย? และ

??????????????? ต่างประเทศไม่เคยเล่นฟุตซอลให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติทุกชุด

? ? ? ? ? ?1.3 เป็นประชาชนที่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2518? เป็นต้นไป

2. หลักฐานการรับสมัคร

????????? 2.1 ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น? โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมติดรูปถ่ายให้?

???????????????? ครบทุกคน

????????? 2.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ/คน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

????????? 2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว?? 1 รูป/คน

????????? 2.4 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างละ 1 ฉบับ

????????? ????? เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

?3. วันเวลาและสถานที่การรับสมัคร

? ? ? ? ?3.1 เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม? 2558 ไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สามารถยื่นใบ ? ? ? ? ? ? ? ?สมัครได้ที่ กองการศึกษา? เทศบาลนครรังสิต (ชั้น 10 )? โทร 02 567 6008

? ? ? ? ?3.2 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน? 2558? เวลา 15.00 น. ?ณ ห้องประชุมจงกลนี?

??????????????? (ชั้น 11) เทศบาลนครรังสิต

? ? ? ? ?3.3 การแข่งขันเฉพาะในวันเสาร์ และวันอาทิตย์? เริ่มคู่แรกเวลา 13.00 น.

? ? ? ? ?3.4 การแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? 3.5 ถ้ามีทีมไม่ถึง ?4 ?ทีม? จะไม่ดำเนินการจัดการแข่งขัน

? ? ? ? ? 3.6 เริ่มการแข่งขันวันที่? 28? พฤศจิกายน ?2558? ถึงวันที่ ?27? กุมภาพันธ์ ?2558

?4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน

????????? 4.1 ใช้ระบบการแข่งขันในรอบแรกแบ่งสายพบกันหมด? เอาที่ 1 และที่ 2? เข้าไปเล่นในรอบต่อไป

????????? 4.2 ในรอบที่ 2 ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก? โดยการประกบคู่จะแจ้งให้ทราบในวันจับฉลาก

????????? 4.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน?? 40 นาที? แบ่งเป็น 2? ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักไม่เกิน 10? นาที

????????? 4.4 จำนวนผู้ร่วมการแข่งขันทีมละไม่เกิน 12 คน

????????? 4.5 ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟี่ฟ่า)? ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน

??????????????? พระบรมราชูปถัมภ์? ประกาศใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

????????? 4.6 ในรอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยนับคะแนน? ดังนี้

?????????????????? - ผู้ชนะ? ได้ 3? คะแนน????? - ผู้แพ้??? ได้ 0? คะแนน???? - เสมอ?? ได้ 1? คะแนน

????????? 4.7 ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ดูการพบกันในสาย ใช้ระบบเฮดทูเฮด ใครชนะทีมใดให้ทีมผู้ชนะเข้ารอบ

????????? 4.8 ถ้าผลคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จับลำดับ ครั้งที่ 2 จับได้หรือไม่ได้เข้ารอบ

????????? 4.9 ในกรณีที่ผู้แข่งขันแจ้งไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้เนื่องจากติดภารกิจให้ปรับทีมนั้นแพ้

????????? 4.10 ในรอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าเกมส์การแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีการยิงลูกจุดโทษหาผู้ชนะ

??????????????? ??จำนวนฝ่ายละ 5 คน? โดยให้เป็นไปตามกติกา

? ? ? ? ? 4.11 นักกีฬาที่เล่นผิดกติกาและถูกคาดโทษด้วยใบเหลืองจำนวน 2 ใบ ?และผู้เล่นที่ถูกคาดโทษด้วยใบแดง

? ? ? ? ? ? ? ? ? จะต้องหยุดเกมส์การเล่น 1 นัด? กรณีใบเหลืองให้นับสะสม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ?

? ? ? ? ? 4.12 ทีมที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือกองเชียร์ก็ตาม? ให้ถอนทีมนั้นออกจากการแข่งขัน

? ? ? ? ? ? ? ? ? และจะดำเนินคดีทางกฎหมาย

? ? ? ? ? 4.13 การแต่งกายให้ใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันยกเว้นผู้รักษาประตูโดยให้มีหมายเลขที่ด้านหลังทุกคน? และให้ใส่

? ? ? ? ? ? ? ? ?หมายเลขนั้นไปจนจบการแข่งขัน (ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามห้ามลงแข่งขันในเกมส์นั้น)

? ? ? ? ? ?4.14 นักกีฬาทุกคนต้องใส่ถุงเท้ายาวสีเดียวกัน ดึงให้สุดพร้อมใส่สนับแข้งทุกคน (ถ้าไม่มีไม่อนุญาตให้ลง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ทำการแข่งขันจนกว่าจะมีอุปกรณ์ครบ) ตั้งแต่เปิดสนามเป็นต้นไป

? ? ? ? ? 4.15 ให้แต่ละทีมมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30? นาที? เมื่อถึงเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่มา

? ? ? ? ? ? ? ? ? รายงานตัวให้จับเวลา 15 นาที? ถ้าไม่มาให้ปรับเป็นแพ้

? ? ? ? ? 4.16 ทีมที่ส่งหลักฐานแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีกและไม่มีสิทธิ์เพิ่มตัวผู้เล่นได้เมื่อเกมส์

? ? ? ? ? ? ? ? ?การแข่งขันนั้นเปิดสนามแล้ว

? ? ? ? ? 4.17 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงทุกนัดที่มี

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

? ? ? ? ? 4.18 ?ผู้ร่วมทำการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 4.19 โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

? ? ? ? ? 4.20 โปรแกรมที่ถูกเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่นๆ? จะนำไปไว้หลังเกมส์การ

? ? ? ? ? ? ? ? ? แข่งขันในรอบแรกหรือจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม

5. การประท้วง? และบทลงโทษ

? ? ? ? ? 5.1? การประท้วงต้องทำเป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานการประท้วงและวางเงินการประท้วง 3,000? บาท??

? ? ? ? ? ? ? ? ?เงินจะคืนให้เมื่อผลการประท้วงนั้นเป็นผลสำเร็จ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกัน หนังสือ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?ประท้วงนั้นจะต้องส่งถึงมือกรรมการภายหลังเกมส์การแข่งขันนั้นจบลง ภายใน ?24 ?ชั่วโมง

? ? ? ? ? 5.2 ?ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ ที่จะประท้วงคำตัดสินของคณะกรรมการและให้ถือคำตัดสินนั้น?

? ? ? ? ? ? ? ? ?เป็นข้อยุติ

? ? ? ? ? 5.3 ?คำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทุกกรณีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

?

6. ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

? ? ? ? ? 6.1 รางวัลชนะเลิศ? ????? ?????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล ? ? ?8,000 ? ? ? ? ? ?บาท

????????? 6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล ? ? ?6,000 ? ? ? ? ? ?บาท

????????? 6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล ? ? ?4,000 ? ? ? ? ? ?บาท

????????? 6.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3? จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? พร้อมเงินรางวัล ? ? ?3,000 ? ? ? ? ? ?บาท

????????? 6.5 รางวัลดาวซัลโว??? ????????????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ? โดยเริ่มนับประตูตั้งแต่รอบที่ 2

????????? 6.6 รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม?? ????จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

? ? ? ? ? 6.7 รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยเกียรติยศ?? จะพิจารณาจากความร่วมมือของทีม? ความ

??????????????? ประพฤติของกองเชียร์? การเล่น? ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา? และการยอมรับคำตัดสิน

?

*********************

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1258
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1545016