SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปึงบประมาณ 2563


ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปึงบประมาณ 2563
--------------------------------------------------
 ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดทำโครงการคีต กวี ศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณตลาดน้ำนครรังสิต โดยให้มีกิจกรรมหลากหลายในการให้บริการนักท่องเที่ยว และเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาเยี่ยมชมตลาดน้ำนครรังสิตเกิดจิตสำนึกในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นั้น
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการแสดงกิจกรรม สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงประกาศรับสมัครการแสดงกิจกรรม ของเด็กและยาวชนโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ผู้แสดงต้องบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีไม่จำกัดประเภท
 2. ผู้แสดงต้องจัดเป็นชุด ชุดละไม่ต่ำกว่า 5 คน
 3. ผู้แสดงมีอายุไม่เกิน 18 ปี
 4. แสดงวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ แพตลาดน้ำนครรังสิต
 5. อัตราค่าตอบแทนผู้แสดงชุดละ 2,000 บาท/วัน
 6. ในวันแสดงผู้แสดงต้องแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสากล
 7. ผู้แสดงจะต้องนำเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์มาเอง
 8. ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือความสามารถพิเศษต่างๆ
 9. ผู้แสดงต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต
 10. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
 11. เทศบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกชุดผู้แสดงและกำหนดตารางการแสดงได้ตามความเหมาะสม โดยคำวินิจฉัยของเทศบาลให้ถือเป็นที่สุด
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร ในการแสดงความจำนงข้าร่วมกิจกรรมข้างตันได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โทร 0-2567-6000-6 ต่อ 601 ในวันและเวลาราชการจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

วันที่ 22 ม.ค.2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมเดินอวยพร......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดประชุมประชาคมระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...

ดร.เดชา. กลิ่นกุสุม. รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พ่อดีเด่นเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต จัดพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ......

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 83 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1843145