SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครรังสิต


เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จัดทำโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตฐานสากล ซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ให้เด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้ฝึกทักษะและแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฎ กติกา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น นำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีนำตำบลประชาธิตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังนี้
๑. วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๙.๐๐- ๑๒๐๐น. .ภาคทฤษฎี อบมหลักสูตรทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน "ชนิดกีฬาฟุตบอล"
เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน "ชนิดกีฬาฟุตบอล"
๒. ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น ๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ


  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ 2563

   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ 2563 [PDF]


  ประกาศ และ เอกสารแนบท้าย

   ประกาศ และ เอกสารแนบท้าย [PDF]


 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

วันที่ 22 ม.ค.2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมเดินอวยพร......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดประชุมประชาคมระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...

ดร.เดชา. กลิ่นกุสุม. รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พ่อดีเด่นเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต จัดพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ......

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1843048