SJ Company - шаблон joomla Форекс

ชื่อเอกสาร ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
» โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  
ประจำปี 2561  
- แบบสำรวจ ผ.ท.1 ,ผ.ท.2 ,ผ.ท.3 ดาวน์โหลด
- หนังสือขอระวางที่ดิน ดาวน์โหลด
- เอกสาร/คู่มือบรรยายแผนที่ภาษีฯ ดาวน์โหลด
» แบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
» จ่ายขาดเงินสะสมอย่างไรไม่ถูก สตง...? โดย อ.พนมวัสส์ รายละเอียด
» คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียด
» เอกสารอบรมระบบงานสารบรรณ  
- การเขียนบันทึก โดย ผศ.จารึก สงวนพงษ์และคณะ รายละเอียด
- การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ รายละเอียด
» คู่มือการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปี งปม. 2560 (งานสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง สำนักการคลัง)  
- ระบบข้อมูลรายรับ รายละเอียด
- ระบบข้อมูลรายจ่าย รายละเอียด
- การปรับปรุงและปิดบัญชีบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) รายละเอียด
» สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคกรณีผู้บริจาคเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รายละเอียด
» สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคกรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา รายละเอียด
» พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) พ.ศ.2556 รายละเอียด
» หนังสือข้อหารือการเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายละเอียด
» ที่ มท 0808.2/ว 2748 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายละเอียด
» ที่ มท 0808.4/ว 3343 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน รายละเอียด
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548) รายละเอียด
» รายงานผลการศึกษาแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (บันทึกข้อความ) รายละเอียด
» ขอให้ศึกษาแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (บันทึกข้อความ) รายละเอียด
» คู่มือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย ระบบ DOL-CityView กรมที่ดิน (ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  
- คู่มือภาคทฤษฎี (theory_and_practice_MMS) รายละเอียด
- คู่มือภาคปฏิบัติ (webapp_panoramaIMG) รายละเอียด
» คู่มือการพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดย GISTNU มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  
- Introduction to Web-based GIS Technology รายละเอียด
- การสร้างและจัดการฐานข้อมูล PostGIS ด้วย SQL รายละเอียด
- การเขียนชุดคำสั่งติดต่อผู้ใช้ด้วย HERON MAPPING CLIENT (MC) รายละเอียด
» การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ โดย GISTNU มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  
- Introduction to Leaflet รายละเอียด
» การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน โดย GISTNU มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  
- Ionic Framework 4 รายละเอียด
- Ionic และ LeafletJS รายละเอียด
» การสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลออนไลน์  
- การสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลออนไลน์ด้วย Appsheet และ Google sheet ตอนที่1 [คลิปวีดีโอ] , [รูปภาพบรรยาย]

 

 

ไลน์ โอเพนแชท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทน.รังสิต

03445107
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1342
2072
3414
3426606
24908
58789
3445107

Your IP: 3.236.228.250
Server Time: 2021-04-12 20:06:15

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1566
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2548853