SJ Company - шаблон joomla Форекс


1.รู้เท่าทัน....โฟม

          โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู และพองตัว จากการใช้ความร้อนสูง ประกอบกับการอัดลงในแม่พิมพ์ (Mold) ที่มีรูปร่างที่ต่างกันคุณสมบัติที่ได้คือ มีน้ำหนักเบา ทำเป็นรูปลักษณะต่างๆ ได้ดี โฟมที่ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารผลิตมาจากวัสดุโพลิเมอร์ ชนิดโพสิสไตรีน (Polystyrene)

          ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารมักนิยมใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหารปรุงสำเร็จ เช่น ข้าวผัด ผัดกระเพรา ข้าวต้ม กระเพาะปลา ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น เนื่องจากสะดวก ใช้ง่าย รวดเร็ว และราคาถูก อย่างไรก็ตาม การนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนจัดเป็นเวลานาน ทำให้โดมเสียรูปทรงและอาจหลอมละลายจนมีสารเคมีปนเปื้อนมากับอาหารได้

2. โฟม กินสบาย.....แต่ตายเร็ว

      สารเคมีที่พบในโฟมบรรจุอาหาร

      1. สารไตรีน (Styrene) ซึ่งจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 2B (Carcinogen Group 2B) ซึ่งเป็นสารที่อาจเกิดการปนเปื้อน และจะก่อให้เกิดอันตรายดังนี้

                    - เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมในผู้หญิง มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และมีโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตับ

                    - มีผลต่อสมองและเส้นประสาท ทำให้อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่ายนอนหลับยาก

                    - ประจำเดือนมาไม่ปกติ

                    - สมองเสื่อมง่าย

      เส้นทางสารสไตรีนเข้าสู่ร่างกาย

          โดยปริมาณการละลายออกมาของสารสไตรีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย หลัก ได้แก่

                    1) ไขมันในอาหาร น้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์ จะดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติ

                    2) ระยะเวลา ที่ภาชนะโฟมสัมผัสอาหาร ถ้าอาหารใส่กล่องโฟมทิ้งไว้นานๆ อาหารจะดูดสารสไตรีนในปริมาณมาก

                    3) อุณหภูมิของอาหารที่ร้อน (เกิน 60 องศาเซลเซียส) ทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูง รวมทั้งการอุ่นในไมโครเวฟ

     2. เบนซิน (Benzene) ละลายได้ดีในน้ำมัน ส่งผลต่อร่างกายมีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดอาการวิงเวียน อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ถ้าได้รับสารเป็นเวลานานทำให้เป็นโรคโลหิตจาง (Anemia) เนื่องจากเบนซินจะทำลายไขกระดูก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลง

     3. พทาเลท (Phthalate) เป็นสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันในผู้ชาย หญิงมีครรภ์อาจทำให้กำเนิดลูกที่มีอาการดาวน์ (Down Sysdrome)

 

3. ทางเลือกเพื่อสุขภาพ กับการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

    การดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

          เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินงาน ลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam) ในฐานะตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1  ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสด     และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam) เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 จึงได้มีนโยบายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และสำนักปลัดเทศบาล ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

          ทั้งนี้ เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการรณรงค์การ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ได้แก่ การจัดเลี้ยงต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลหรือหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ ที่จัดงานร่วมกับเทศบาล โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา แต่ในเขตเทศบาลนครรังสิต ซึ่งมีสถานประกอบการด้านอาหารและมีศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องและเกิดความครอบคลุมพื้นที่

           ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการใช้ภาชะบรรจุอาหารที่ผิดประเภท และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค จึงจะดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด และศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลนครรังสิตได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีอยู่ในโฟมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีรพงษ์  พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นผู้แทนของเทศบาลนครรังสิตในการลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2559

           ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครรังสิตมีสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้ว ได้แก่  ตลาดรังสิต ศูนย์อาหารครัวรังสิต เรือนรังสิต แพตลาดน้ำนครรังสิต ศูนย์อาหารท้อปส์ สาขารังสิต   และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครรังสิตจะเพิ่มพื้นที่เลิกการใช้ภาชนะโฟมอาหาร ได้แก่ ชมรมผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหาร บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 (เฉพาะจุดผ่อนผัน)

          สำหรับร้านหรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่ได้มีการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน เทศบาลนครรังสิตจะมอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร” เพื่อเป็นการรับรองร้าน แผงลอย ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีในโฟมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพื่อสุขภาพ และได้ทราบถึงอันตรายจากสารเคมีที่พบอยู่ในโฟมต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคด้วยอีกทางหนึ่ง

            ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารใด ที่ได้เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้ว สามารถขอรับป้ายสัญลักษณ์รับรอง ได้ที่ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต โทรศัพท์ 0 2567 6000 ต่อ 701 หรือ 710 ,0 2567 5857

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ...

พ.ย. 19 2562

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1842267