SJ Company - шаблон joomla Форекс

          พัฒนาการบริการ สร้างความศัทธาเชื่อมั่น เพื่อให้กิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน และทันสมัยในการให้บริการประชาชน สามารถปรับตัวได้ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดให้บริการประชาชนเหมือนญาติมิตร 

          พัฒนาการบริการ สร้างความศัทธาเชื่อมั่น เพื่อให้กิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน และทันสมัยในการให้บริการประชาชน สามารถปรับตัวได้ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดให้บริการประชาชนเหมือนญาติมิตร 

หน้าหลัก

 

 
ประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุดจำนำ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิตประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุดจำนำ เสาร์ที่สองของเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันสงกานต์
จึงประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุดจำนำในวันดังกล่าวเป็น วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประมูลมาตามวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมิตติในการประชุม เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่มีความจำเป็นในช่วงเปิดภาคเรียน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาสองเดือนดังนี้
๑.เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ สตางค์ต่อเดือน
๒.เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

      เปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยทั่วไปกับดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ซึ่งเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ยินดีให้บริการดุจญาติมิตรรวดเร็วทันใจ
 คลิก Download
 ติดต่อ สอบถาม 0-2531-3214 

รับจำนำ


รับจำนำทรัพย์สินประเภท ทองคำ ทองK  นาค เพชร เงินรูปพรรณ  นาฬิกา แว่นตา เครื่องมือช่าง กล้องถ่ายรูป โทรทัศน์ เครื่องเสียง จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  และอื่นๆเช่น Notebook  กีต้าร์

 หมายเหตุ ไม่รับจำนำของมีทะเบียนทุกประเภท

23584528 10210469960325658 2133362802 n

ทรัพย์รับจำนำที่มีอายุเกินกว่า 4 เดือนผ่อนผัน 30 วัน จะหลุดเป็นสิทธิ์ของสถานธนานุบาล  และนำออกประมูลจำหน่าย  ผู้จำนำ เจ้าของทรัพย์สามารถนำตั๋วจำนำมา ขอซื้อทรัพย์คืน ได้ 

โดยติดต่อยื่นคำร้องขอซื้อคืนทรัพย์ ณ สถานธนานุบาล ก่อนวันจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

อัตราดอกเบี้ย

 

 

เงินรับจำนำ ๑ - ๕,๐๐๐  คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ บาทต่อเดือน

เงินรับจำนำ ๕,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๐๐ บาทต่อเดือน

การคิดดอกเบี้ย

ไม่เกิน ๑๕ วัน คิดดอกเบี้ย ครึ่งเดือน

เกินกว่า ๑๕ วันคิดดอกเบี้ย เต็มเดือน

ตั๋วหนึ่งใบรับจำนำไม่เกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐- บาทต่อตั๋วหนึ่งใบ

วงเงินรายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐- บาทต่อราย

ตั๋วจำนำมีอายุ ๔ เดือน ผ่อนผัน ๓๐ วัน

การมอบฉันทะ

 

. ผู้จำนำ ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการ ไถ่ถอน-ส่งดอกเบี้ย แทน  ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา ในช่องผู้มอบฉันทะ ลักษณะเดียวกับที่ทำใว้คราวจำนำ  ด้านหลังตั๋วให้ชัดเจนและสามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ จะต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ต่างๆในช่องมอบฉันทะด้านหลังตั๋วจำนำให้เรียบร้อย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ ๑ ฉบับ และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำตั๋วจำนำและบัตรประจำตัวหรือบัตรแทนบัตรประชาชน ฉบับจริงของตนเองพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  มาแสดงต่อพนักงานเพื่อบันทึกเป็นผู้ทำการแทน

หมายเหตุ  ตั๋วใหม่จะ เปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อผู้มาทำการแทนในกรณีส่งดอกเบี้ย-เพิ่มเงินต้น

 

  

ตั๋วจำนำหาย


๑.ผู้จำนำให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรแทนบัตรประชาชน มาติดต่อสถานธนานุบาลด้วยตนเอง        พนักงานจะทำการตรวจสอบ และออกใบแจ้งตั๋วหายเพื่อดำเนินการ

๓.นำคำร้องไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และนำใบ    สำเนาใบบันทึกประจำวันมาด้วย

๔.กลับมาที่สถานธนานุบาลเพื่อทำการส่งดอก-ไถ่ถอน หรือเพิ่มผ่อน

  หมายเหตุ การแจ้งตั๋วหายต้องให้เสร็จภายในวันที่แจ้งตั๋วหายเท่านั้น 

จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

ประกาศ 

ขายทรัพย์หลดจำนำในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.จนกว่าของหมด 

28872164 1668192736581695 2070059762908659712 n 

 

ประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุดจำนำ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิตประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุดจำนำ เสาร์ที่สองของเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึงตรงกับวันสงกานต์
จึงประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุดจำนำในวันดังกว่าเป็น วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประมูลมาตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 ทำการประมูลจำหน่าย  ทุกวันเสาร์ที่สอง  ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป  บริเวณหน้าสถานธนานุบาล โดยวิธี  ประมูลด้วยวาจา

ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

 
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมิตติในการประชุม เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่มีความจำเป็นในช่วงเปิดภาคเรียน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาสองเดือนดังนี้
๑.เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ สตางค์ต่อเดือน
๒.เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน
ประกาศวันหยุดราชการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต หยุดทำการ ๑ วัน ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลูกค้าที่ครบกำหนดส่งดอกเบี้ยในวันดังกล่าว ให้มาส่งดอกในวันถัดไป วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม สอบถามได้ที่ ๐๒-๕๓๑๓๒๑๔

 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมิตติในการประชุม เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่มีความจำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระกว่าง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาสองเดือนดังนี้
๑.เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ สตางค์ต่อเดือน
๒.เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน
เอกสาร Download
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขัน ขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายทรัพย์พยากรณ์บุคคล ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล  ชั่น ๖ สำนักงานเทศบาลนครรังสิตตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ในวันและเวลาราชการ เอกสาร Download

 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเปิดภาคเรียน
มท.๑๘๑๐.๕/ว ๘๒๗การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมัตติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปิดภาคเรียนในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาสองเดือนดังนี้
๑. เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน
๒. เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน
เมื่อครบกำหนดดังกล่าวกลับมาใช้ดอกเบี้ยตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ด่วนที่สุด มท.๐๘๐๑.๕/ว ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เอกสาร Download 
 
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย
เปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยทั่วไปกับดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ซึ่งเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ยินดีให้บริการดุจญาติมิตรรวดเร็วทันใจ
เอกสาร Download  
 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการในภาวะเกิดอุทกภัย

ด่วนที่สุด มท.๐๘๐๑.๕/ว ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการในภาวะเกิดอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ ผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ของผู้รับจำนำในห้วงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม ๑๘ จังหวัด 

เอกสาร Download

สถานธนานุบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 

ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติในที่ประชุมเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 ๑.เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐- คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ สตางค์ ต่อเดือน

 ๒.เงินต้นเกิน ๕,๐๐๐-ขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน

***อนึ่งสถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิตได้ใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

เอกสาร Download  

แผนที่

 

13°59'07.4"N 100°36'52.1"E
12820700 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
https://goo.gl/maps/RosGX3h3o8n

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานธนานุบาล

Has no connect to show!

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1144
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1275568