SJ Company - шаблон joomla Форекс

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

------------------------------------------------------------------------------------

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1. มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

           2. อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)

           3. มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่ต่ำกว่าระดับผู้เรียนประสงค์จะสมัครยกเว้น การขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ

           4. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบหลักสูตรที่กำหนดให้มีระดับการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษา

    หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

            1 รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ยกเว้นแว่นสายตา จำนวน 4 รูป (ไม่เป็นรูปโพลาลอยด์)

            2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

            3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

            4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

            5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ

            6. ในกรณีเทียบโอนผลการเรียนต้องนำหลักฐานการลาออกฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม (ระเบียนแสดงผลการเรียน) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

    วันและเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษา (กศน.)

           เปิดรับสมัครเดือนตุลาคมของทุกปี และเดือนเมษายนของทุกปี

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

           กศน.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

             ที่อยู่ เลขที่ 30,32   ซอยรังสิต - นครนายก 37 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

             โทรศัพท์ 0-2996-1181-2  โทรสาร 0-2996-1181

             e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173110