SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร หลักสูตร  “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ภายใต้โครงการ “Future Park จิตสำนึกสีเขียว” โดยมีคุณภัทรา  โมรา  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ณ ห้องConference ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ“Future Park จิตสำนึกสีเขียว” ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงาน ร้านค้า และคู่ค้า มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2554  และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้พื้นฐานในหัวข้อ “Claen Food Good Taste” การพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และZPELL เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการบริการ และสนับสนุนผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  ซึ่งเทศบาลนครรังสิต ได้เชิญนายสมชาย เลี่ยวชวลิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิต เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารพัฒนาและรักษามาตรฐาน Claen Food Good Taste และพัฒนาไปสู่ Claen Food Good Tasteplus โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร  หลักความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีต่อผู้บริโภค  การสาธิตและฝึกปฏิบัติตามศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย  การล้างผักอย่างไรให้ปลอดภัย การล้างภาชนะอย่างถูกวิธี  การเลือกใช้ภาชนะและการเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหาร  การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ การใช้ถังดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน     ทั้งนี้  ผู้ที่ผ่านอบรมได้รับมอบวุฒิบัตรจากคุณภัทรา โมรา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้า    ฟิวเจอร์พาร์ค

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติหอพัก

ก.ย. 17 2558

               พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1069
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1074563