SJ Company - шаблон joomla Форекс

?

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าแผงลอย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยที่ได้รับการผ่อนผันบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ผ่อนผันให้มีการตั้งร้านค้าแผงลอยได้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องจงกลนี ชั้น 11 สำนักงานเทศบาลนครรังสิตด้วยเทศบาลนครรังสิต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักและเห็นความสำคัญของสถานจำหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือสินค้าอื่นๆ ที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเทศบาลนครรังสิต ได้ตราเทศบัญญัติฯ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557 ที่ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในการจัดระเบียบแผงลอยที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดจุดผ่อนผันให้บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ช่วงระหว่างองค์พระพุทธโสธร ถึง สะพานลอยเมน 2 เป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอยที่จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น อาหาร น้ำดื่มผลไม้ ของเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวประกอบกิจการค้า โดยมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสาธารณสุขที่มุ่งเน้นด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอยดังกล่าวได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าเองให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย อาหารและสินค้าที่ปลอดภัย สุขลักษณะแผงลอยประเภทจำหน่ายอาหาร การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดแผงค้าและสถานที่โดยรอบ การจัดการน้ำเสีย การจัดระเบียบ เป็นต้น ตลอดจนให้มีการขับเคลื่อนจัดตั้งชมรมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการค้าแผงลอยบริเวณดังกล่าว ให้มีการควบคุม ดูแล ซึ่งกันและกันภายในชมรม เพื่อแบ่งเบาภาระหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งคราว อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยบริเวณดังกล่าวเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้นดังนั้น ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการศักยภาพและจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าแผงลอย ปี 2558 ขึ้น โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต โดยมีผู้ประกอบการค้าแผงลอยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ซึ่งเทศบาลนครรังสิต ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

?

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ...

พ.ย. 19 2562

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1840568