SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? นายสมยศ? พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยมีนายจักรวุธ สุขผลิน? รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต

?????????????????? เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายปัญญารังสิตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(สินสมุทร) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลอาหารของการประกอบการด้านอาหารที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับการประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ? และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาล ให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ?รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาล และให้เทศบาลนครรังสิตเป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2562 และวิสัยทัศน์ของจังหวัดปทุมธานี ด้านอาหารปลอดภัย

? ? ? ? ? ? ? ? ? เทศบาลนครรังสิต? ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้เล็งเห็นแล้วว่า สถานที่จำหน่ายอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในกลุ่มเหล่านั้นก็คือโรงอาหาร และร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนด้วย เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภคทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและที่เข้ามาใช้บริการจากร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนและโรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลฯ? จะต้องมีมาตรการในการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารอย่างน้อยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านอาหารปลอดภัย เพิ่มพูนความรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร ประจำปี 2558 ขึ้น และมีระยะเวลาการอบรม จำนวน? 1 วัน ?หัวข้อการอบรม ได้แก่

 • หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
 • สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
  • การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร
  • การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ

?ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร

ในโรงเรียนสายปัญญารังสิต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(สินสมุทร) รวมทั้งสิ้น 30 คน

????? ???????????? การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ?สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี?

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิตเปิดตลาดนัดสีเขียว

ส.ค. 19 2560

เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรมแผงลอยหน้า200ปี เลี้ยงอาหารฟรี

พ.ย. 28 2559

            ชมรมผู้ค้าแผงลอยบริเวณหน้ามู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 เมน2 และผู้ค้าแผงลอยฝั่งหน้าตึก ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบัญญัติฯการจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

ต.ค. 13 2558

              เทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

 • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • 0-2567-6000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • facebook : เทศบาลนครรังสิต
 • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
899
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
670169