SJ Company - шаблон joomla Форекс

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการตลาดผู้ขายของในตลาด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตลาดสดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาฐานต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวและเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตลาดสด และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในการพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน และส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ

?????????????????? เทศบาลนครรังสิต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักและเห็นความสำคัญของสถานที่จำหน่ายอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะตลาดสด ได้แก่ ตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 4 แห่ง และตลาดนัด จำนวน 3 แห่ง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครรังสิตในปัจจุบัน ตลาด อันเป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าเป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย อาหารที่จัดจำหน่ายในตลาดสดทั่วไป อาจได้รับการปนเปื้อนมาก่อนที่จะถึงตลาด ซึ่งอาจเกิดจากแหล่งผลิตอาหารนั้นเอง หรือปนเปื้อนในขบวนการจัดเก็บหรือขนส่งอาหารสู่ตลาด? นอกจากนั้นยังอาจมีการปนเปื้อนขึ้นระหว่างที่วางจำหน่ายอาหารอยู่ในตลาดเนื่องจากการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดีหรือการจัดการตลาดไม่ถูกสุขลักษณะ การสัมผัสอาหารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในตลาด เมื่ออาหารที่จำหน่ายอยู่ในตลาดมีการปนเปื้อนก็อาจทำให้เชื้อโรค หรือสิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสามารถแพร่กระจายสู่ผู้บริโภคได้ ดังนั้น การป้องกันมิให้อาหารเกิดการปนเปื้อนระหว่างที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสดจึงทำได้โดยการดูแล เฝ้าระวัง ควบคุม ตลอดจนการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร?? และการสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดให้เห็นถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งเป็นพิษ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสดทั้ง 2 ประเภทให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารปลอดภัย และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค? ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด ประจำปี2558 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารตลาดรังสิต ให้ใช้สถานที่จัดการอบรมในวันนี้? ทั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร จากหลายหน่วยงานที่มีความรู้ในมาตรฐานการพัฒนาตลาดทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารปลอดภัย และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่กล่าวแล้วนั้น ยังได้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสดน่าซื้อ ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน ??โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่

?????????????????? 1. เกณฑ์มาตรฐานตลาดตามกฎหมายและตลาดสดน่าซื้อ

?????????????????? 2. พัฒนาตลาดอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

?????????????????? 3. สุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

?????????????????? 4. อาหารปลอดภัย Food Safety

?????????????????? 5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

????????? ????????? 6. การใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขาย

?????????????????? 7. การติดป้ายราคาสินค้าและกฎหมายที่ควรรู้

?????????????????? ซึ่งมีผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดค้าแผงลอยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 103 คน?

?

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ...

พ.ย. 19 2562

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1842412