SJ Company - шаблон joomla Форекс

?

? ? ? ? ? ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต? พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมพิธีเปิด ? โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวในผู้มีภาวะพึ่งพิง ? วันที่ ?๘ ?เมษายน ?๒๕๕๘ ?ณ ห้องนิลุบล ชั้น ๑๑?สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

?

? ? ? ? ?ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น? ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ?? จากการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต?? จำนวน ๔,๕๗๗ คน พบว่ามีผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม จำนวน ๔,๐๕๔ คน? กลุ่มติดบ้าน ๓๑๔ คน และ กลุ่มติดเตียง จำนวน ๒๐๙ คน? ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ? ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม? การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว? มุ่งเน้นการดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก? แต่หากผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล? คงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการเตรียมสถานบริการและจัดบริการไว้รองรับ? เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น? ดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Woker ) จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจ? รวมทั้งการเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือการส่งต่อเพื่อรักษา?โดยอาศัยความช่วยเหลือของเครือข่ายทุกภาคส่วน? เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม? ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ? อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ? สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข? ในโครงการฯมีการอบรมแนวคิดและความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น ?ฯลฯ? โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ? ห้องนิลุบล? ชั้น ๑๑? สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติหอพัก

ก.ย. 17 2558

               พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1296
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1699800