SJ Company - шаблон joomla Форекс

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯสังกัดเทศบาลนครรังสิต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลอาหารของการประกอบการด้านอาหารที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับการประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ? และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาล ให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ?รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาล และให้เทศบาลนครรังสิตเป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2562 และวิสัยทัศน์ของจังหวัดปทุมธานี ด้านอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครรังสิต? ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้เล็งเห็นแล้วว่า สถานที่จำหน่ายอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในกลุ่มเหล่านั้นก็คือโรงอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนด้วย เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการจากร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนตลอดจนโรงอาหารในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลฯ? จะต้องมีมาตรการในการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารอย่างน้อยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2556-2559 เนื่องจากปัญหาเด็กนักเรียนและเด็กเล็กเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษและโรคอุจาระร่วงจบส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ?ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร ประจำปี 2558 ขึ้น และมีระยะเวลาการอบรม จำนวน? 1 วัน ?หัวข้อการอบรม ได้แก่

 • ?หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
 • ?สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
  • ?กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
  • ?การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร
   • ? การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร

ในโรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯสังกัดเทศบาลนครรังสิต รวมทั้งสิ้น 55 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ?สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

????????? ?

โดย? งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต ...

มิ.ย. 25 2563

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต ...

มิ.ย. 25 2563

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ...

พ.ย. 19 2562

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

 • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • 0-2567-6000
 • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • facebook : เทศบาลนครรังสิต
 • Line ID : @rangsitcity
 • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 59 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

 • Admin
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1439
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2175199