SJ Company - шаблон joomla Форекс

                    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย และการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ครั้งที่ 2 ตามตามโครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงสภาพปัญหาน้ำเสียในปัจจุบัน และเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ที่จะส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเช่นคลองสาขา ไปจนถึง คลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นแม้จะต้องใช้เวลานานก็ตามกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจน ตลอดจนเป็นเครือข่ายในภาคประชาชนพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้หรือถ่ายทอดวิธีการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพคลองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า การบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการจากสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาน้ำเสียในอนาคต ความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นด้วยถังดักไขมัน เทคนิคการจัดการถังดักไขมัน และการจัดการของเสีย...ไขมัน (น้ำมันทอดซ้ำ)และการนำมาใช้ประโยชน์ ช่วงบ่ายกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติทำถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช้ถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และกิจกรรมการนำน้ำมันทอดซ้ำมาใช้ประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งชุมชนเจริญสินนี้ เป็นชุมชนเป้าหมายที่เทศบาลต้องการให้เป็นชุมชนนำร่องอีกชุมชนหนึ่ง เป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ในอนาคต ให้ตระหนักและให้ความสำคัญตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นจากบ้านของตนเอง สู่ชุมชน จนถึงภาพรวมทั้งเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลได้รับความอนุเคราะห์ถังสีมาใช้ในการทำถังดักไขมันจากบริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOA) ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธานและประชาชนชุมชนเจริญสิน ประธานชุมชนใกล้เคียง และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนธัญบุรี รวมทั้งสิ้น 30 คน

โดย งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

?

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติหอพัก

ก.ย. 17 2558

               พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1258
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1545021