SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

การอบรมให้ความรู้ เรื่องน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย และการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ และคลองสาขา กำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แล้วส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ที่เป็นปัญหามากในปัจจุบันคือคลองสาขาที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น จึงเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ จากชุมชนรวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงสภาพปัญหาน้ำเสียในปัจจุบัน และเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเช่นคลองสาขา และคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นแม้ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจนก็ตาม ตลอดจนจะได้พัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้หรือถ่ายทอดวิธีการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับชุมชนอื่น ๆ

เทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องปัญหาน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาวนครรังสิตในวันข้างหน้า จึงได้จัดการอบรมการให้ความรู้เรื่อง น้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย และการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านตามโครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 ขึ้นโดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 4 กลุ่มแกนนำในชุมชนใกล้เคียง และชมรมผู้ประกอบการแผงลอยหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องน้ำเสียและการจัดการน้ำเสีย การจัดการและการนำไขมันและน้ำมันทอดซ้ำมาใช้ประโยชน์ จากสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลนครรังสิต ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิตเปิดตลาดนัดสีเขียว

ส.ค. 19 2560

เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรมแผงลอยหน้า200ปี เลี้ยงอาหารฟรี

พ.ย. 28 2559

            ชมรมผู้ค้าแผงลอยบริเวณหน้ามู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 เมน2 และผู้ค้าแผงลอยฝั่งหน้าตึก ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบัญญัติฯการจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

ต.ค. 13 2558

              เทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 62 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
899
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
670200