SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

                  นายวีรพงษ์  พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2559 จาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มอบ เกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ อปท.ที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเป็นที่ประจักษ์ระดับเกียรติบัตร นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการและการนำเสนอ การอภิปราย ของเทศบาลที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่าง EHA 9 ด้าน โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่แบบอย่าง (Best Practice Model) การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ อปท. มีความเข้าใจ มีทัศนคติ และตระหนักในบทบาทในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

                   สืบเนื่องเมื่อปีงบประมาณ 2555 กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเกณฑ์ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมกับแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กำหนดให้มีเกณฑ์จำนวนระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย  1 : การจัดการสุขาภิบาลอาหาร  2 : การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 3 : การจัดการสิ่งปฏิกูล และ 4 : การจัดการมูลฝอย ไว้ในเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินที่ 9 ด้านงานสาธารณสุข หัวข้อย่อยที่ 9.7 ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค หัวข้อย่อยที่ 9.8 ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย

                   เทศบาลนครรังสิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สมัครเข้าร่วมเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 จำนวน 8 ด้าน 12 ประเด็นงานย่อย ซึ่งผลการประเมินผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรองจำนวน 8 ประเด็นงาน ได้แก่ ประเด็นงานที่ 6 : ด้านการจัดการเหตุรำคาญ ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 90.5  ประเด็นงานที่ 3.2 : การจัดการสิ่งปฏิกูล ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 88  ประเด็นงานที่ 4.3 : การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 85 ประเด็นงานที่ 7 : ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 85  ประเด็นงานที่ 9.2 : การออกหนังสือรับรองการแจ้ง  ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 80 ประเด็นงานที่ 9.3 : การออกใบอนุญาต  ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 80 ประเด็นงานที่ 9.4 : การออกคำสั่งทางปกครอง  ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 85 และประเด็นงานที่ 9.5 : การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี  ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 83.5

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิตเปิดตลาดนัดสีเขียว

ส.ค. 19 2560

เทศบาลนครรังสิต โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรมแผงลอยหน้า200ปี เลี้ยงอาหารฟรี

พ.ย. 28 2559

            ชมรมผู้ค้าแผงลอยบริเวณหน้ามู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 เมน2 และผู้ค้าแผงลอยฝั่งหน้าตึก ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบัญญัติฯการจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

ต.ค. 13 2558

              เทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
899
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
670241