SJ Company - шаблон joomla Форекс

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 4 ราย  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1.1 เด็กแรกเกิด :

1) เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560

2) มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

1.2 หญิงตั้งครรภ์ :

1) มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560

2) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนหญิงตั้งครรภ์สามารถยื่น

ลงทะเบียนไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ หากการคลอดบุตรในภายหลัง ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

รับสมัครเด็กและเยาวชน ...

เม.ย. 01 2562

รับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

มี.ค. 26 2562

รับสมัครประกวดเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ...

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

มี.ค. 05 2562

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นและใบสมัครฯ วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562         ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ...

ต.ค. 29 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1156
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1321412