SJ Company - шаблон joomla Форекс

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

เทศบาลนครรังสิต

       ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น “การทำผ้ามัดยอม” โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

       ด้วยเทศบาลนครรังสิต โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น (6 ชั่วโมง ) สำหรับผู้ว่างงาน สูงอายุ คนพิการ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน สูงอายุ คนพิการ และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อม” (ฟรี) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้

       วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หมู่ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (สินสมุทร) 

                  - รับจำนวน 30 คน (มีผู้สมัครครบแล้ว 30 คน) ปิดรับสมัครแล้ว

       วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หมู่ 2 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต 

                  - รับจำนวน 30 คน (มีผู้สมัครครบแล้ว 47 คน) ปิดรับสมัครแล้ว

       วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หมู่ 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  (ซ.รังสิต –นครนายก 10) 

                  - รับจำนวน 30 คน มีผู็สมัครครบแล้ว 31 คน) ปิดรับสมัครแล้ว

       วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หมู่ 4 ซ.รังสิต-นครนายก 13 (ศาลาประชาคม ชุมชนร่วมมิตร) 

                  - รับจำนวน 30 คน มีผู้สมัครแล้ว 10 คน

       วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หมู่ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ซ.รังสิต –นครนายก 56 

                  - รับจำนวน 30 คน มีผู้สมัครแล้ว 6 คน

       วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หมู่ 6 หอประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญญบูรี  

                  - รับจำนวน 30 คน มีผู้สมัครแล้ว 26 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร  1) มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต 

                       2) อายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร  1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 

                        2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์จุดบริการประชาชน ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต หรือศูนย์เรียนรู้ฯ ชั้น 9 อาคารลาดจอดรถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน น.ส.ภูริชญา แดงสุวรรณ (แหม่ม)  02-567-6000 ต่อ 1202

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี้

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

รับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ...

ธ.ค. 11 2562

ประกาศรับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ...

ต.ค. 29 2562

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอาชีพระยะสั้น "การทำผ้ามัดย้อม)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน ...

ต.ค. 22 2562

เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

...

ต.ค. 05 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม 310 ราย)

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1315
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1728708