SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เทศบาลนครรังสิต ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในด้านอาชีพเสริม และอาชีพที่มั่นคงเพื่อนำไปเลี้ยงครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือเพื่อเพิ่มทักษะในอาชีพต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาฝีมือของตนเอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ เทศบาลนครรังสิต จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยได้กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร ตามตาราง ดังนี้ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. (กรณี) ผู้ที่จะเรียนวิชานวดแผนไทย ต้องมีความพร้อมดังนี้

    -  มีสุขภาพร่างการแข็งแรง

    -  ควรเป็นผู้ที่ไม่มีงานประจำ เนื่องจากเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์

3. วิชาอื่น เรียนเพียง 1 – 2 วัน สำหรับวัน เวลา ในการอบรม เป็นไปตามที่วิทยากรกำหนด

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ *** กรณีแต่ละวิชา ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่กำหนด หรือมีผู้สมัครน้อยเกินไป จะยังไม่เปิดการฝึกอบรม จนกว่าจะมีผู้มาสมัครครบ หรือเหมาะสมตามสมควร

ส่งใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 10 หรือศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต ชั้น 9 อาคารลาดจอดรถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูริชญา แดงสุวรรณ (แหม่ม) เบอร์ 02-567-6000 ต่อ 1202

เอกสารใบสมัคร <<ดาวน์โหลด>>

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ...

พ.ย. 23 2560

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

พ.ย. 03 2560

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

ก.ย. 22 2560

ดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิก ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม...

ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ...

ก.ย. 14 2560

ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) เทศบาลนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 75 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
899
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
669714