SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เทศบาลนครรังสิต ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในด้านอาชีพเสริม และอาชีพที่มั่นคงเพื่อนำไปเลี้ยงครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือเพื่อเพิ่มทักษะในอาชีพต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาฝีมือของตนเอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ เทศบาลนครรังสิต จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยได้กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร ตามตาราง ดังนี้ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. (กรณี) ผู้ที่จะเรียนวิชานวดแผนไทย ต้องมีความพร้อมดังนี้

    -  มีสุขภาพร่างการแข็งแรง

    -  ควรเป็นผู้ที่ไม่มีงานประจำ เนื่องจากเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์

3. วิชาอื่น เรียนเพียง 1 – 2 วัน สำหรับวัน เวลา ในการอบรม เป็นไปตามที่วิทยากรกำหนด

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ *** กรณีแต่ละวิชา ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่กำหนด หรือมีผู้สมัครน้อยเกินไป จะยังไม่เปิดการฝึกอบรม จนกว่าจะมีผู้มาสมัครครบ หรือเหมาะสมตามสมควร

ส่งใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 10 หรือศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต ชั้น 9 อาคารลาดจอดรถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูริชญา แดงสุวรรณ (แหม่ม) เบอร์ 02-567-6000 ต่อ 1202

เอกสารใบสมัคร <<ดาวน์โหลด>>

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

เทศบาลนครรังสิต เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ...

มี.ค. 04 2561

เทศบาลนครรังสิต เปิดให้บริการ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรัตนโกสินทร์" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ...

พ.ย. 23 2560

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

พ.ย. 03 2560

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

ก.ย. 22 2560

ดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิก ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
925
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
783716