SJ Company - шаблон joomla Форекс

พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล โดยมีนายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำไปเป็นแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค ๔.๐ บริหารได้มีความมุ่งพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนพออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข ตามศักยภาพของชุมชนโดยใช้ กลยุทธ์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตใน ๓ แผนงานหลักคือ
๑.ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนยากจน
๒.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิชัยพัฒนา นายนนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนาและผู้เชียวชาญด้านดารเกษตร มาบรรยายหึความรู้เรื่อง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

มี.ค. 05 2562

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นและใบสมัครฯ วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562         ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ...

ต.ค. 29 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ...

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล ...

ต.ค. 29 2561

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต ชั้น ๑๐ โทร. ๐๒ ๕๖๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๘ , ๑๐๑๒ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน ...

ต.ค. 29 2561

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัคร เยาวฃนและประชาชนทั่วไป ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 95 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1142
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1267106