SJ Company - шаблон joomla Форекс

เพื่อบริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน วัตถุประสงคืในการจัดงานครั้งนี้ 1.เพื่อนำหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  มาให้บริการประชาชนนอกเวลา และสถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลนครรังสิต 2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนสามารถนำมาปรับปรุง พัฒนา พร้อมกับการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล 4. เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถและมรพื้นที่ในการแสดงออกร่วมกัน 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

รับสมัครเด็กและเยาวชน ...

เม.ย. 01 2562

รับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

มี.ค. 26 2562

รับสมัครประกวดเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ...

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

มี.ค. 05 2562

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นและใบสมัครฯ วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562         ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ...

ต.ค. 29 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1183
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1375474