SJ Company - шаблон joomla Форекс

เพื่อบริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน วัตถุประสงคืในการจัดงานครั้งนี้ 1.เพื่อนำหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  มาให้บริการประชาชนนอกเวลา และสถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลนครรังสิต 2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนสามารถนำมาปรับปรุง พัฒนา พร้อมกับการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล 4. เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถและมรพื้นที่ในการแสดงออกร่วมกัน 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประกาศศูนย์เรียนรู้ดนตรีฯ ...

ก.พ. 02 2563

ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิปล์ และร้องเพลง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ...

ม.ค. 17 2563

อัพเดท ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ล่าสุดข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) ปิดรับสมัครแล้วนะครับ  ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ...

ธ.ค. 11 2562

ประกาศรับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน ...

ต.ค. 22 2562

เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 132 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1842356