SJ Company - шаблон joomla Форекс

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดแผนงานตามโครงการฯ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ ๑ ฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
   รุ่นที่ ๒ ฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
   วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลฯ นำความรู้และทักษะที่ได้ ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว เพิ่มทักษะในการฝึกฝนตนเอง และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาตนเองและต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

...

มิ.ย. 24 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครรังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ...

มิ.ย. 18 2562

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกำหนดจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1262
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1551591