SJ Company - шаблон joomla Форекс

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดแผนงานตามโครงการฯ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ ๑ ฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
   รุ่นที่ ๒ ฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
   วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลฯ นำความรู้และทักษะที่ได้ ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว เพิ่มทักษะในการฝึกฝนตนเอง และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาตนเองและต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

รับสมัครเด็กและเยาวชน ...

เม.ย. 01 2562

รับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

มี.ค. 26 2562

รับสมัครประกวดเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ...

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

มี.ค. 05 2562

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นและใบสมัครฯ วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562         ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ...

ต.ค. 29 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1184
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1381788