SJ Company - шаблон joomla Форекс

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดแผนงานตามโครงการฯ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ ๑ ฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
   รุ่นที่ ๒ ฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน
   วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลฯ นำความรู้และทักษะที่ได้ ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว เพิ่มทักษะในการฝึกฝนตนเอง และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาตนเองและต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ...

ต.ค. 29 2562

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอาชีพระยะสั้น "การทำผ้ามัดย้อม)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน ...

ต.ค. 22 2562

เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

...

ต.ค. 05 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม 310 ราย)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดตั้งชุมชนย่อย ชุมชนบ้านมั่นคงนครรังสิต

ก.ย. 27 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล "ชุมชนบ้านมั่นคงนครรังสิต"

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1296
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1699542