SJ Company - шаблон joomla Форекс

ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกในเขตพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของภาครัฐในการปฎิบัติหน้าที่ โดยนำการบริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลแย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน วัตถุของการจัดงาน

- เพื่อนำหน่วยบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ มาให้บริการประชาชนนอกเวลา ภายในเขตเทศบาล

- เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน สามารถนำมาปรับปรุง พัฒนา พร้อมแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน

- เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถและมีพื้นที่ในการแสดงออกร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

...

มิ.ย. 24 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครรังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ...

มิ.ย. 18 2562

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกำหนดจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1255
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1541715