SJ Company - шаблон joomla Форекс

?

? ? ? ? ? ?นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและมอบเกียรติบัตรการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12

? ? ? ? ? ? ? ?ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต อีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนดวงกมล, โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์, โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ และ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กในชุมชนทั้งระดับปฐมวัยและระดับอนุบาลให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปอย่างถูกวิธี อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี
? ? ? ?ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนที่จบการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 214 คน เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ ประกอบด้วย
? ? ? 1. โรงเรียนดวงกมล จำนวน 55 คน
? ? ? 2. โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 43 คน
? ? ? 3. โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวน 52 คน
? ? ? 4. โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ จำนวน 64 คน

? ? ? ? ? ?? ?และเทศบาลนครรังสิตได้ให้ความสำคัญกับผู้ปกครอง จึงได้จัดโครงการ ?การให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ?ประจำปีการศึกษา ?2557? เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ?อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองได้ดูแลเอาใจใส่การเรียนการสอนของบุตรหลาน ? ?ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้มีผู้ปกครองที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตร จำนวน 78 คน ประกอบด้วย

? ? ? ? ? ? ??1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)? จำนวน ? 6 ?คน

? ? ? ? ? ? ? ?2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ? ? ? ? จำนวน ?4 ?คน

? ? ? ? ? ? ? ?3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) ? ? ? ? ?จำนวน ?2 ?คน

? ? ? ? ? ? ? ?4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ? ? ? ? จำนวน ?4 ?คน

? ? ? ? ? ? ? ?5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน ?2 คน

? ? ? ? ? ? ? ?6.โรงเรียนดวงกมล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน? 28 ?คน

? ? ? ? ? ? ? ?7.โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?จำนวน? 12 ? คน

? ? ? ? ? ? ? ?8.โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน??? 8 ? คน

? ? ? ? ? ? ? ?9.โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน? 12 ? คน

??

? ? ? ? ??ทั้งนี้เทศบาลนครรังสิตดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน?? 5? แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), ?ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร), ?และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต อีก? 4? แห่งคือ โรงเรียนดวงกมล, โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์, โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์, โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์, ?เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการศึกษา? และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กในชุมชนทั้งระดับปฐมวัยและระดับอนุบาลให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย? อารมณ์? สังคม? และสติปัญญา? ต่อไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองการศึกษา

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ...

มี.ค. 16 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

มี.ค. 25 2559

ขอเชิญชุมชนชาวนครรังสิตเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เนื่องในวันสงกรานต์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน ...

ก.พ. 09 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

ก.พ. 09 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1345
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1842501