SJ Company - шаблон joomla Форекс

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)


 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ปวยอย่างวดเร็ว จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดกาชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
 อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๓๕ (๑)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ด มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ปิดสถานที่ในจังหวัดปทุมธานีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ร้านอาหาร(ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
๒. ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่
๓. ตลาดและตลาดนัด (ยกวัน ที่เปิดการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)
๔. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม หรือสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
๕. พื้นที่นั่หรือยืนรับประทานอาหารในร้นสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต
๖. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
๗. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
๘. สถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
๙. สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
๑๐. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สนามแข่งรถ
๑๑. ร้านเกมส์หรือตู้เกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ
๑๒. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล)
๑๓. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวดและนวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๑๔. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
๑๕. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
๑๖. สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
๑๗. สถานที่ประกอบกิจการสถานที่อกกำลังกาย พืตเนส หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๑๘. สนามมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนมวย สถานที่สอนกีฬาอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
๑๙. สนามกีฬา และสนามยิงปืน
๒๐. สนามม้า
๒๑. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๒๒. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๒๓. สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ให้บริการเชิงพาณิชย์
๒๔. สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
๒๕. สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา และสถานที่ซ้อมชนไก่และกัดปลา
๒๖. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
๒๗. สถานที่ที่จัดให้มีการพยากรณ์ดวงชะตา
๒๘. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ )
๒๙. สถานที่ให้บริการบ่อตกก้ง บ่อตกปลา
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ด เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๓

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน วันที่ 16 เม.ย.2563 เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม มอบหมายให้......

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายเอกชัย ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1381
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2013780