SJ Company - шаблон joomla Форекс

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ


 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้งดเว้นหรือเลื่อนกำหนด การจัดงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน และลดการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ข้อ ๒ (๒.๒) ให้ปิดสนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๘ ง ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ฉะนั้น เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐบาล และจังหวัดปทุมานี รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่จำเป็น เทศบาลนครรังสิตจึงเลื่อนกรจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในห้วงระยะวลาของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้ที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการอบรมกีฬาขึ้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนและศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน วันที่ 16 เม.ย.2563 เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม มอบหมายให้......

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายเอกชัย ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1381
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2013680