SJ Company - шаблон joomla Форекс

เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562


วันที่ 5 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562 ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและให้ความรู้กับการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs โครงการรณรงค์คัดแยกและให้ความรู้กับการจัดการมูลฝอยอินทรีย์และโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและให้ความรู้กับการจัดการมูลฝอยอันตราย โดยมี นายสมยศ พงศ์ธีรการ รักษาการปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานสภาเทศบาลนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาลรังสิต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงการเผาป่าทำให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจำนวนมากในบรรยากาศซึ่งทุกคนสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความร้อนให้น้อยลงหยุดการเผาทำลายป่าหันมาปลูกป่าเพื่อให้โลกร่มเย็นเพราะป่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดของโลกการขาดแคลนน้ำสาเหตุเกิดจากพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้ลดจำนวนลงการใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยการเกิดปัญหามลพิษน้ำเสียมลพิษขยะมูลฝอยจำนวนมากทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดภาวะโลกร้อนโดยที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตการณ์เช่นเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สภาพอากาศร้อนมากกว่าในอดีตฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลเป็นต้นซึ่งบัดนี้ได้ถึงเวลาที่พวกเราจะมีส่วนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมลงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นภายในงานได้มีกิจกรรมที่เป็นที่สุดเพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคตประโยชน์น่าสนใจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการส่งมอบวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานการมีส่วนร่วมบริจาคมือถือเก่าตาม“โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” การให้ความรู้หัวข้อ“ชาวรังสิตอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”“ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการของเหลือใช้”“การทำถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน”“การให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ”“การจัดตลาดนัดสีเขียว”ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจำนวน 84 ชุมชน และแกนนำนักเรียนในเขตพื้นที่รวมทั้งสิ้น 500 คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ดร. ทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์ คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

...

13 ตุลาคม 2562 ท่านไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะพนักงานเทศบาลนครรังสิตร่วมงานพิธีน้อมรำลึก......

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

28 ส.ค. 2562 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

28 ส.ค. 2562 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น

ภายใต้นโยบาย และการขับเคลื่อน ของ นายธีรวุฒิกลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กับกองทุน......

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1287
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1654426