SJ Company - шаблон joomla Форекс

เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562


วันที่ 5 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562 ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและให้ความรู้กับการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs โครงการรณรงค์คัดแยกและให้ความรู้กับการจัดการมูลฝอยอินทรีย์และโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและให้ความรู้กับการจัดการมูลฝอยอันตราย โดยมี นายสมยศ พงศ์ธีรการ รักษาการปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานสภาเทศบาลนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาลรังสิต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงการเผาป่าทำให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจำนวนมากในบรรยากาศซึ่งทุกคนสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความร้อนให้น้อยลงหยุดการเผาทำลายป่าหันมาปลูกป่าเพื่อให้โลกร่มเย็นเพราะป่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดของโลกการขาดแคลนน้ำสาเหตุเกิดจากพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้ลดจำนวนลงการใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยการเกิดปัญหามลพิษน้ำเสียมลพิษขยะมูลฝอยจำนวนมากทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดภาวะโลกร้อนโดยที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตการณ์เช่นเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สภาพอากาศร้อนมากกว่าในอดีตฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลเป็นต้นซึ่งบัดนี้ได้ถึงเวลาที่พวกเราจะมีส่วนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมลงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นภายในงานได้มีกิจกรรมที่เป็นที่สุดเพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคตประโยชน์น่าสนใจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการส่งมอบวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานการมีส่วนร่วมบริจาคมือถือเก่าตาม“โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” การให้ความรู้หัวข้อ“ชาวรังสิตอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”“ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการของเหลือใช้”“การทำถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน”“การให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ”“การจัดตลาดนัดสีเขียว”ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจำนวน 84 ชุมชน และแกนนำนักเรียนในเขตพื้นที่รวมทั้งสิ้น 500 คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ดร. ทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์ คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ...

เทศบาลนครรังสิตจัดงานสืบสานประเพณีถวายต้นเทียนจำนำพรรษาตามวิถีใหม่ ( New Normal ) นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล แด่ พระครูโสภณธัญญากร เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) วันที่ 1 ก.ค.2563 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว ...

รับมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563

อปพร. เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลศูนย์ ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 อปพร.เทศบาลนครรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคว้าตำแหน่งศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1402
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2044892