SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

   เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับวัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต  มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี(ไต่ฮงกงรังสิต) และ อปพร.นครรังสิต  ประกอบพิธีเททองหล่อพระ จำนวน 3 องค์ คือ  พระนาคปรก 9 เศียร  หลวงปู่ทองพูล หลวงปู่ไต่ฮงกง

     พระครูอนุกูลธัญกิจ เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์   และ ดร.พระครูสุนทรคุณธาดา  หรือ หลวงพ่อทองกลึง      สุนทโร  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ดร.เมฆินทร์  เมธาวิกูล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ,นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขา ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธี  ประกอบพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์

     ด้วยเทศบาลนครรังสิต ร่วมกับวัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี (ไต่ฮงกงรังสิต) และ อปพร.นครรังสิต ดำเนินการจัดสร้างพระ จำนวน 3 องค์ คือ 1.พระพุทธรูปนาคปรก 9 เศียร “ พระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิต ” ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ประดิษฐาน ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต , 2.องค์หลวงปู่ไต่ฮงกง ขนาดหน้าตัก 27 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ประดิษฐาน ณ มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี (ไต่ฮงกงรังสิต) 3. รูปหล่อหลวงปู่ทองพูล ภูริปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ขนาดหน้าตัก 27 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ประดิษฐาน ณ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต โดยได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 (วันวิสาขบูชา)

     โดยพระครูอนุกูลธัญกิจ เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ และ ดร.พระครูสุนทรคุณธาดา หรือ หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขา ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธี ประกอบพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระ เริ่มพิธี เวลา 16.39 น. เริ่มพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลา 17.59 น. ประกอบพิธีเททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดพืชนิมิต เจ้าอาวาสวัดจันทาราม เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกสร และเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย ณ ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์ คลองสอง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีประชาชนมาร่วมงานบุญ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     ซึ่งสำหรับพิธีเททอง ก็ได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางโรงหล่อก็จะได้ ตกแต่งองค์พระต่อไป ในส่วนของประชาชนที่ได้สั่งจองเช่าบูชา พระแบบต่างๆในการจัดสร้างครั้งนี้ ฝ่ายจัดสร้างพระ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ในส่วนของพิธีพุทธาภิเษก ให้ท่านทราบอีกครั้ง ผ่านทางช่องทางตามสื่อต่างๆของทางเทศบาล หรือติดต่อสอบถามฝ่ายจัดสร้างพระ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โทร.089-846-7383

 

 

   เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับวัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต  มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี(ไต่ฮงกงรังสิต) และ อปพร.นครรังสิต  ประกอบพิธีเททองหล่อพระ จำนวน 3 องค์ คือ  พระนาคปรก 9 เศียร  หลวงปู่ทองพูล หลวงปู่ไต่ฮงกง

     พระครูอนุกูลธัญกิจ เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์   และ ดร.พระครูสุนทรคุณธาดา  หรือ หลวงพ่อทองกลึง      สุนทโร  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ดร.เมฆินทร์  เมธาวิกูล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ,นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขา ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธี  ประกอบพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์

     ด้วยเทศบาลนครรังสิต ร่วมกับวัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี (ไต่ฮงกงรังสิต) และ อปพร.นครรังสิต ดำเนินการจัดสร้างพระ จำนวน 3 องค์ คือ 1.พระพุทธรูปนาคปรก 9 เศียร “ พระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิต ” ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ประดิษฐาน ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต , 2.องค์หลวงปู่ไต่ฮงกง ขนาดหน้าตัก 27 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ประดิษฐาน ณ มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี (ไต่ฮงกงรังสิต) 3. รูปหล่อหลวงปู่ทองพูล ภูริปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ขนาดหน้าตัก 27 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ประดิษฐาน ณ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต โดยได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 (วันวิสาขบูชา)

     โดยพระครูอนุกูลธัญกิจ เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ และ ดร.พระครูสุนทรคุณธาดา หรือ หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขา ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธี ประกอบพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระ เริ่มพิธี เวลา 16.39 น. เริ่มพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลา 17.59 น. ประกอบพิธีเททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดพืชนิมิต เจ้าอาวาสวัดจันทาราม เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกสร และเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย ณ ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์ คลองสอง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีประชาชนมาร่วมงานบุญ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     ซึ่งสำหรับพิธีเททอง ก็ได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางโรงหล่อก็จะได้ ตกแต่งองค์พระต่อไป ในส่วนของประชาชนที่ได้สั่งจองเช่าบูชา พระแบบต่างๆในการจัดสร้างครั้งนี้ ฝ่ายจัดสร้างพระ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ในส่วนของพิธีพุทธาภิเษก ให้ท่านทราบอีกครั้ง ผ่านทางช่องทางตามสื่อต่างๆของทางเทศบาล หรือติดต่อสอบถามฝ่ายจัดสร้างพระ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โทร.089-846-7383

 

รูปภาพกิจกรรม หน้า 1

รูปภาพกิจกรรม หน้า 2

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 85 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1142
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1265600