SJ Company - шаблон joomla Форекс

เอกสารฝึกอบรมกองการศึกษา

 1.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT และ Active Learnjng)
 2.โครงการ"นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา
 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นและสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local sufficiency school : LSS)
 5.โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Helth)
 6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัย
 7.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 8.แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
 9.ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครรังสิต ปี 59
10.โครงการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะหลักของเด็กปฐมวัย"เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจการทำงานของภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย 
 11.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล สังกัดเทศบาลนครรังสิต
 
 

 

 

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1667
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2971017