ตรวจสุขภาพโดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจการทำงานของตับ ไต หัวใจ และเอ็กซ์เรย์ปอด

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11ลงทะเบียนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
   

   

   

   
   

   

   

   
   
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว