ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของเทศบาลนครรังสิต (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1)

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของเทศบาลนครรังสิต รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 4,800 ราย โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนรายชื่อที่เหลือรอการจัดสรร รอบถัดไป


แบบฟอร์มการค้นหา

กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลเรียบร้อย
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลเรียบร้อย

 

ติดต่อเรา

เทศบาลนครรังสิต
เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
0-2567-6000
02-567-6000 ต่อ 131

เทศบาลนครรังสิต
@rangsitcity
เทศบาลนครรังสิต
Rangsit City
rangsitcity@gmail.com

จัดทำโดย
งานระบบงานคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล