คำเตือน!!! การใช้ กระดานข่าว รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์

รายละเอียด

กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด

- ผู้ที่ต้องการ "ร้องเรียน-ร้องทุกข์" ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ www.rangsit.org
เพื่อสิทธิ ประโยชน์ของท่าน ในการ "ร้องเรียน-ร้องทุกข์" หากทีมงาน www.rangsit.org
ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การ "ร้องเรียน-ร้องทุกข์"
หรือยกเลิกการ "ร้องเรียน-ร้องทุกข์" ได้

- ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการ
"ร้องเรียน-ร้องทุกข์" ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

- สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง www.rangsit.org ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อความสงบ เรียบร้อยภายใน www.rangsit.org หากท่านละเมิด ทีมงาน www.rangsit.org
มีสิทธิ์ยกเลิกเรื่อง "ร้องเรียน-ร้องทุกข์"

- ทีมงาน www.rangsit.org ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเรื่อง "ร้องเรียน-ร้องทุกข์" ได้
โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

Post by : เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองรังสิต [2009-05-05 18:51:55] 124.121.195.105