ขอหนังสือรับรองบุตร

รายละเอียด

ไม่ทราบว่าขั้นตอนการขอหนังสือรับรองบุตร ต้องดำเนินการติดต่อประสานงานอย่างไรบ้างค่ะ
เพื่อใช้ประกอบการขอคืนภาษี

Post by : ทาวเฮาส์ [2010-04-01 15:35:58] เบอร์โทรศัพท์ : 0854803442 124.122.237.90

Comment : 1

ติดต่อสอบถามอำเภอ
เทศบาลไม่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรอง

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2010-09-16 22:26:27] 124.121.148.131

Comment : 2

ฝ่ายทะเบีนอำเภอธัญบุรี โทร.02-5771005

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2011-08-23 11:23:53] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 110.169.149.224

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต