ใบเกิดลูกหายค่ะ

รายละเอียด

ใบเกิดลูกหายค่ะ มี่แต่สำเนาใบเกิด จะไปคัดใหม่ได้ไหมค่ะ ช่อยตอบกลับด้วยค่ะ
ว่าต้องใข้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

Post by : กรรณณิกา วงษ์แก้ว [2010-09-10 12:04:41] เบอร์โทรศัพท์ : 089-8824006 mail not show 58.11.50.105

Comment : 1

บิดา หรือมารดาเด็ก สามารถติดต่อขอ
คัดสูติบัตรใหม่ได้ที่สถานที่ที่แจ้ง
เกิด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่น
หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนฯ
เทศบาลเมืองรังสิต025676014

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2010-09-16 22:06:36] 124.121.148.131

Comment : 2

ใบเกิดของลูกหายคะลูกอายุ 11ปีแล้ว
ต้องทำไงคะต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างคะ

Post by : ซารีนะ [2011-05-14 15:56:17] 58.9.204.161

Comment : 3

บิดา หรือมารดาเด็ก สามารถติดต่อขอ
คัดสูติบัตรใหม่ได้ที่สถานที่ที่แจ้ง
เกิด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่น
หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนฯ
เทศบาลเมืองรังสิต025676014

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2011-12-07 12:49:17] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.121.201.91

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต