ทำบัตรประชาชนใหม่ตอนนี้ได้เลยไหม

รายละเอียด

ตอนนี้ถ้าทำบัตรประชาชนใหม่แล้วได้เลยไหมค่ะเห็นข่าวว่าไม่สามารถให้บัตรประชาชนแบบเดิมได้
หรือว่าได้ใบเหลืองอยู่ แล้วถ้ายังไม่ได้ ใช้เวลากี่วันค่ะ

Post by : ชมพู่ [2010-09-15 10:21:34] mail not show 203.158.243.34

Comment : 1

ยื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้
จะได้รับเป็นใบเหลืองกำหนดรับบัตรจริงประมาณ
เดือนธันวาคน2553
หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนฯ
เทศบาลเมืองรังสิต025676014

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2010-09-16 22:15:41] 124.121.148.131

Comment : 2

บัตรประชาชนออกให้โดย อ.เมืองชุมพร หมดอายุ
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ชุมพร

สามารถทำบัตรใหม่ที่เทศบาลรังสิต ได้หรือไม่ครับ
ต้องติดต่อที่ดิมหรือตึกใหม่

Post by : สมรัก [2011-05-06 14:07:42] เบอร์โทรศัพท์ : 0816272259 mail not show 1.46.188.77

Comment : 3

ติดต่อขอรับบริการได้ครับ ณ อาคารสำนักงานหลังใหม่
ชั้น 2 นำบัตรเดิม , สำเนาทะเบียนบ้าน และบุคคลรับรอง
กรณีตรวจสอบฐานข้อมูลไม่ได้หรือลายนิ้วมือฐานข้อมูลไม่ตรงกัน

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2011-08-23 11:11:44] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 110.169.149.224

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต