อยากเหนปฏิทินงานเกี่ยวกับชุมชน

รายละเอียด

อยากเหนปฏินงานชุมชนล่วงหน้าว่าทำอะไรที่ไหนเช่นเปิดห้องสมุด วันเดือน
ปีอะไรหรือรับเบี้ยยังชีพเมื่อไรไปทำชุมชนเข้มแข้งเมื่อไร
เท่าที่เปิดดูมีแต่ไปทำกิจกรรมมาแล้วค่อยมาแจ้งให้ทราบกัน หรือว่ามีปฏิทินดังกล่าวแล้ว แต่เปิดหาไม่เจอ
ช่วยตอบคนแก่ด้วย

Post by : ป้าแก่ๆ [2010-09-24 18:52:53] mail not show 124.121.235.128

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต